Werken aan dorpsplein Zichen-Bolder van start in februari

In februari zullen de werken aan het Rode Kruisplein in Zichen, gelegen aan de Kerkstraat en de Mennestraat, starten. Het volledige dorpsplein wordt heringericht, en ook de stoepen worden hierbij heraangelegd.
 

De werken zullen ongeveer 8 weken in beslag nemen. Tijdens de werken zal er een parkeerverbod gelden ter hoogte van het dorpsplein. Om eventuele ongemakken te voorkomen, raden wij omwonenden aan om hun wagen te parkeren aan de Muziekacademie in Zichen, of in de omliggende straten. Verder zullen er geen straten afgesloten worden en zal het verkeer kunnen doorrijden zoals gewoonlijk. De glasbollen en textielcontainers zullen tijdens de werken verplaatst worden naar het terrein aan de Muziekacademie in Zichen. Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken en vragen hierbij het nodige begrip.

Klik hier voor meer informatie over het pleinenplan.