Pleinenplan

Het gemeentebestuur maakte aan het begin van deze legislatuur een inventaris op van de pleinen in de openbare ruimte en heeft daarrond een visie bepaald en een plan ontwikkeld. Het zogenaamde pleinenplan wil naar analogie van het stoepenplan - waarbij de gemeente jaarlijks 250.000 euro investeert in het aanleggen van stoepen in de dorpskernen - ook de pleintjes verfraaien of beter inrichten. Dat komt niet alleen de verkeersveiligheid ten goede, maar is tegelijktijd ook een investering in de leefbaarheid van het dorp, doordat er een mooie ontmoetingsplek wordt gecreëerd.

Pleintje Heukelom
Heukelom
Plein Zichen
Zichen
Plein Zagerijstraat Membruggen
Membruggen
Plein Zichen
Zichen
Plein Zussen
Zussen

Heraanleg dorpspleinen Zichen, Zussen en Vroenhoven

In juli 2017 gaf de gemeenteraad van Riemst groen licht voor de heraanleg van de dorpspleinen in Vroenhoven, Zichen en Zussen. De pleinen worden heringericht, om meer beleving te creëren in de dorpen en de leefbaarheid en veiligheid te vergroten.

De nieuwe pleinen worden voorzien van voldoende verblijfsruimte. Zo worden ze voorzien van kwaliteitsvol straatmeubilair en moderne groenvoorzieningen. Het parkeren zal gestructureerd worden, de leesbaarheid in het verkeer verduidelijkt en er is veel aandacht voor de voetgangers.

Het plein in Vroenhoven is goed voor een investering van 405.716 euro, dat in Zussen voor 426.653 euro en dat in Zichen voor 311.858 euro.

Werken aan het Rode Kruisplein in Zichen-Bolder

De aanleg van het plein aan het Rode Kruisplein in Zichen-Bolder is beëindigd. Door een samenloop van omstandigheden moet de betonverharding van het plein wel nog heraangelegd worden.  Dit stond gepland voor het bouwverlof, maar door de ongunstige weersomstandigheden (te heet) is dit uitgesteld naar een latere datum. Het enige dat nadien nog rest is de aanplanting van al het groen, dit zal starten in het najaar. Het plein wordt heringericht met veel groen en ook de stoepen worden hierbij heraangelegd.

Tijdens de werken geldt er een verkeersverbod op het plein. Wij raden daarom aan uw wagen aan de Muziekacademie te parkeren. De glasbollen en textielcontainers zijn ook tijdelijk verplaatst naar het terrein aan de Muziekacademie. Het doorgaand verkeer kan blijven passeren zoals gewoonlijk. 

Herinrichting dorpsplein Zussen

In de laatste week van april zijn de werken aan het dorpsplein in Zussen, ter hoogte van de Monseigneur Trudo Jansstraat en de Kalderstraat, gestart. Het dorpsplein wordt in het kader van het pleinenplan volledig heringericht met veel groen en nieuwe stoepen. Ondertussen zijn de werken bijna volledig afgerond, de aanplantingen worden in het najaar gedaan.

Tijdens de werken zal het plein en de nabije omgeving ontoegankelijk zijn voor al het verkeer. Dit wil zeggen dat de toegangswegen naar het plein en het plein zelf niet bereikbaar zijn. Er zal een omleiding van kracht zijn, onderaan kan u een omleidingsplan terugvinden. 

De glas- en kledingcontainers worden tijdens de werken verplaatst naar de parking van het kerkhof. De huisvuilophaling zal zoals gewoonlijk plaatsvinden in elke straat grenzend aan het plein tot aan de grens van de werfzone. Inwoners van woningen binnen de werfzone, kunnen hun huisvuil en GFT tot aan de grens van de werken brengen. Indien u niet in staat bent dit te doen, dan zal de aannemer hiervoor zorgen. De handelaars zullen gedurende de hele periode bereikbaar blijven.

Om extra parkeermogelijkheden te creëren werden er afspraken gemaakt met de nabij gelegen muziekvereniging Vreugd in Deugd. Parkeren is dus ook mogelijk aan de zaal van de muziekvereniging (Misweg 96). Op zowel de Misweg als Mgr Trudo Jansstraat werd op een beperkt gedeelte parkeerverbod ingesteld om het mogelijk te maken dat de schoolbus kan in – en uitdraaien. Deze afspraken alsook het eenrichtingsverkeer op de Pastoor Bollenstraat werden gemaakt in overleg met de schooldirectie.

De omleidingen werden opgeheven, het verkeer kan opnieuw passeren zoals gewoonlijk.

Herinrichting plein Vroenhoven

De werken aan het plein in Vroenhoven gaan van start op donderdag 16 augustus, ze zullen ca. 10 weken in beslag nemen en verlopen in 3 fases. Tijdens de werken blijven de weg en het plein deels toegankelijk. 

Fase 1: van 16/08 tot 1/09

De eerste fase start ter hoogte van de Montenaekenweg en de Pastoor Counestraat. De nodige signalisatie wordt voorzien om een omleiding via de Bloesemstraat en de Kanaalstraat in te richten. Op Tommendael en de Montenaekenweg wordt er tijdelijk 1-richtingsverkeer ingevoerd.

Fase 2: van 3/09 tot 21/09

De tweede fase situeert zich op de Krijtstraat - Bloesemstraat. Tijdens deze fase loopt de omleiding via de Kanaalstraat. Ook tijdens fase 2 geldt er 1-richtingsverkeer op Tommendael en de Montenaekenweg. Het Kruispunt op het plein wordt afgesloten voor het verkeer, maar doorgang blijft via de omleiding mogelijk voor de school en bewoners van de Montenaekenweg.

Fase 3: van 21/09 tot 26/10

De derde en laatste fase bevindt zich op het plein en op de parking zelf. Tijdens deze fase wordt het kruispunt terug opengesteld voor verkeer

De glas- en kledingcontainers worden tijdens de werken tijdelijk verplaatst naar de wijk Wilder. Na de werken wordt er op het plein in Vroenhoven een ondergrondse glascontainer voorzien.

Pleinen Herderen, Heukelom en Membruggen

Recent werd  het plein aan de Sint-Jansstraat in Herderen heraangelegd. Aansluitend op deze herinrichting van de schoolomgeving, werden ook de ontbrekende verbindingen tussen de Sint-Jansstraat en de Daalstraat heraangelegd.

Daarnaast werd ook het plein aan de school in Heukelom heringericht. Ook de werken aan het plein in de Zagerijstraat in Membruggen zijn afgerond. Enkel de aanplantingen en enkele kleine aanpassingen moeten nog uitgevoerd worden.

Pleinen Vlijtingen en Genoelselderen

De komende jaren voorziet het gemeentebestuur ook nog een opwaardering van het plein De Mheer in Vlijtingen en een nieuw plein aan de school en zaal in Genoelselderen. 

Plein Vroenhoven
Vroenhoven
Mgr. Trudo Jansplein Zussen
Zussen
Rode Kruisplein Zichen
Zichen