Pleinenplan

Het gemeentebestuur maakte aan het begin van deze legislatuur een inventaris op van de pleinen in de openbare ruimte en heeft daarrond een visie bepaald en een plan ontwikkeld. Het zogenaamde pleinenplan wil naar analogie van het stoepenplan - waarbij de gemeente jaarlijks 250.000 euro investeert in het aanleggen van stoepen in de dorpskernen - ook de pleintjes verfraaien of beter inrichten. Dat komt niet alleen de verkeersveiligheid ten goede, maar is tegelijk ook een investering in de leefbaarheid van het dorp, doordat er een mooie ontmoetingsplek wordt gecreëerd.