Recyclagepark

Het recyclagepark wordt uitgebaat door Limburg.net. 

Toegang recyclagepark

Elk bezoek aan het park wordt geregistreerd met de elektronische identiteitskaart. Hierdoor weet Limburg.net wat er op gezinsniveau aan afval wordt aangevoerd.  Het park werkt hiervoor met vier quota. Zolang je die quota niet overschrijdt, hoef je niet te betalen.

  • Een particuliere bezoeker krijgt toegang tot het park indien deze zich registreert met de eID of toegangskaart. Elk gezinslid vanaf 16 jaar kan zich aanmelden door gebruik te maken van de elektronische identiteitskaart of van de elektronische vreemdelingenkaart. 
     
  • Andere bezoekers (ondernemingen, verenigingen, instellingen, …) krijgen enkel toegang via een toegangskaart. Deze toegangskaart kan aangevraagd worden bij Limburg.net en kost 15 euro (zie tarievenreglement Recyclagepark).

Onder de categorie ‘ondernemingen’ wordt verstaan: zelfstandigen, kmo’s, scholen, verenigingen, ocmw’s, rusthuizen, gemeenschappen en gemeentelijke diensten gevestigd in een gemeente van het bedieningsgebied waar het recyclagepark door LIMBURG.NET wordt uitgebaat. 

Gelijkgestelde categorieën: 

  • Eigenaars van tweede verblijven, gelegen in een gemeente van het bedieningsgebied waar het recyclagepark door LIMBURG.NET wordt uitgebaat.
  • Toekomstige inwoners die aan het bouwen/verbouwen zijn in een gemeente met een LIMBURG.NET recyclagepark. De geldigheidsduur van de toegangskaart is beperkt tot aan de vermoedelijke inschrijvingsdatum in de gemeente.

De ondernemingen en gelijkgestelden hebben geen recht op quota zoals vermeld in artikel 5,1°. 

Specifieke regeling voor nabestaanden van overleden alleenstaanden:

  • De nabestaanden van overleden alleenstaanden kunnen een gratis toegangsbadge aanvragen bij LIMBURG.NET. Deze badge is geldig tot 31/12 van het jaar waarin de alleenstaande kwam te overlijden. 
  • Na deze periode kan de toegangsbadge verlengd worden met 6 maanden na betaling van € 15,00 en valt men onder de categorie ‘gelijkgestelden’.

Met vragen over de werking van het geautomatiseerde park kan je terecht bij:

Limburg.net
Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt
Tel. 0800 90 720
E-mail info@limburg.net
Info over uw parkbezoeken vind je op mijn.limburg.net

Meer info

Bladafval kan van 02-11-2022 tot en met 31-01-2023 gratis naar het recyclagepark

Van woensdag 2 november 2022 tot en met dinsdag 31-01-2023 kan je kosteloos bladafval van het openbaar domein afleveren in de Limburg.net-parken. Het moet gaan om zuiver bladafval van bomen op openbaar domein en niet om ander fijn tuinafval of snoeihout. Wie ander afval tussen het bladafval mengt, krijgt dit wel aangerekend op zijn/haar quotum groenafval. De parkwachters zullen hierop toezien.

Hoe wordt de aanlevering van het bladafval geregistreerd?
- Verzamel zuiver bladafval in een zak of bak
- Registreer je met je eID bij het oprijden van de weegbrug
- Kies de knop BLADAFVAL (is slechts tijdelijk zichtbaar)

Gratis inzameling van matrassen in het recyclagepark sinds 1 januari 2021

Sinds 1 januari 2021 is er een terugnameplicht voor matrassen. Bij aankoop van een matras betalen burgers een bijdrage voor de verwerking van de matras als deze wordt afgedankt, zoals recupelbijdrage bij aankoop elektrisch of elektronisch apparaat.
Hierdoor kunnen burgers sinds 1 januari 2021 hun matras gratis naar het recyclagepark brengen.

Hoe organiseert Limburg.net de inzameling van matrassen?
1 Recyclageparken
Bezoekers mogen matrassen gratis naar het recyclagepark brengen. De matrassen worden selectief ingezameld in een aparte container en worden ontmanteld en gedeeltelijk gerecycleerd. 

2 Huis-aan-huis
Je kan je matras ook nog steeds meegeven met de huis-aan-huisophaling van grofvuil. Hou dan rekening met de kost van 20 euro per 2 m³ grofvuil.

3 Terugnameplicht
Sinds 1 januari 2021 is er een terugnameplicht is voor matrassen. De producent is bij aankoop van een nieuwe matras verplicht om de oude matras terug te nemen. 

April Compostmaand in de LN-recyclageparken

Wist je dat je in het recyclagepark het hele jaar rond duurzame Vlaco-compost kan kopen? Vlaco-compost is altijd een goed idee voor gazon, eigen oogst en bloemenperken.

Wat is Vlaco-compost?
Vlaco-compost is een duurzame bodemverbeteraar die in zak en/of in bulk wordt aangeboden. Het is een gouden kringloop-product, 100% natuurlijk en multifunctioneel inzetbaar in ieders tuin.

Ga voor méér met Vlaco-compost: in uw tuin maar ook op uw terras
Niet alleen de bodem en alles wat daarop groeit, beleeft er ‘profijt’ aan, ook het klimaat viert mee. Door duurzame Vlaco-compost te gebruiken, realiseer je immers een opmerkelijke voetafdrukvermindering. En je geniet mee van een groener gazon, een lekkere eigen oogst en de mooiste bloemen. Ook in ‘vierkante-meter’-tuintjes en in plantenbakken op terrassen is Vlaco-compost een toptroef.

Waar kan je compost kopen?
Op de Limburg.net-parken is compost in bulk beschikbaar aan 0,01 euro/kilo. De compost is zelf op te scheppen.
Op www.limburg.net/recyclageparken vind je een overzicht van de parken en hun ligging.

Meer info over de voordelen en het gebruik van compost vindt u op www.vlaco.be