Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Recyclagepark

Het recyclagepark wordt uitgebaat door Limburg.net. 

Bladafval gratis naar recyclagepark

Vanaf dinsdag 3 november 2020 tot en met 30 januari 2021 kan u het bladafval van het openbaar domein weer gratis afleveren in de Limburg.net-recyclageparken 

Het moet gaan om zuiver bladafval van bomen op openbaar domein en niet om ander fijn tuinafval of snoeihout.
Wie tussen zijn bladafval ander afval vermengt, krijgt dit wel aangerekend op zijn quotum groenafval. De parkwachters zullen hierop toezien.

Hoe wordt de aanlevering van het bladafval geregistreerd?
- U verzamelt zuiver bladafval in een zak of een bak;
- Met uw eID registreert u zich bij het oprijden van de weegbrug;
- U kiest voor de de knop BLADAFVAL (is niet het hele jaar door zichtbaar).

Toegang recyclagepark

Elk bezoek aan het park wordt geregistreerd met de elektronische identiteitskaart. Hierdoor weet Limburg.net wat er op gezinsniveau aan afval wordt aangevoerd.  Het park werkt hiervoor met vier quota. Zolang je die quota niet overschrijdt, hoef je niet te betalen.

  • Een particuliere bezoeker krijgt toegang tot het park indien deze zich registreert met de eID of toegangskaart. Elk gezinslid vanaf 16 jaar kan zich aanmelden door gebruik te maken van de elektronische identiteitskaart of van de elektronische vreemdelingenkaart. 
     
  • Andere bezoekers (ondernemingen, verenigingen, instellingen, …) krijgen enkel toegang via een toegangskaart. Deze toegangskaart kan aangevraagd worden bij Limburg.net en kost 15 euro (zie tarievenreglement Recyclagepark).

Onder de categorie ‘ondernemingen’ wordt verstaan: zelfstandigen, kmo’s, scholen, verenigingen, ocmw’s, rusthuizen, gemeenschappen en gemeentelijke diensten gevestigd in een gemeente van het bedieningsgebied waar het recyclagepark door LIMBURG.NET wordt uitgebaat. 

Gelijkgestelde categorieën: 

  • Eigenaars van tweede verblijven, gelegen in een gemeente van het bedieningsgebied waar het recyclagepark door LIMBURG.NET wordt uitgebaat.
  • Toekomstige inwoners die aan het bouwen/verbouwen zijn in een gemeente met een LIMBURG.NET recyclagepark. De geldigheidsduur van de toegangskaart is beperkt tot aan de vermoedelijke inschrijvingsdatum in de gemeente.

De ondernemingen en gelijkgestelden hebben geen recht op quota zoals vermeld in artikel 5,1°. 

Specifieke regeling voor nabestaanden van overleden alleenstaanden:

  • De nabestaanden van overleden alleenstaanden kunnen een gratis toegangsbadge aanvragen bij LIMBURG.NET. Deze badge is geldig tot 31/12 van het jaar waarin de alleenstaande kwam te overlijden. 
  • Na deze periode kan de toegangsbadge verlengd worden met 6 maanden na betaling van € 15,00 en valt men onder de categorie ‘gelijkgestelden’.

Met vragen over de werking van het geautomatiseerde park kan je terecht bij:

Limburg.net
Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt
Tel. 0800 90 720
E-mail info@limburg.net
Info over uw parkbezoeken vind je op mijn.limburg.net

Openingsuren

Meer info