Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Recyclagepark

Het recyclagepark wordt uitgebaat door Limburg.net. 

April Compostmaand in de LN-recyclageparken

Gratis tuinhandschoenen bij aankoop van Vlaco-compost tijdens voorjaarsactie op recyclageparken Uw recyclagepark neemt deel aan de voorjaarscompost-actie “Ik draag Vlaco-compost op handen”.
​Bij aankoop van Vlaco-compost krijgt u er tijdens de actieperiode gratis een paar tuinhandschoenen cadeau.

Wist u dat u op in het recyclagepark het hele jaar rond duurzame Vlaco-compost kan kopen? Vlaco-compost is altijd een goed idee voor gazon, eigen oogst en bloemenperken.

Wat is Vlaco-compost?
Vlaco-compost is een duurzame bodemverbeteraar die in zak en/of in bulk wordt aangeboden. Het is een gouden kringloop-product, 100% natuurlijk en multifunctioneel inzetbaar in ieders tuin.

Ga voor méér met Vlaco-compost: in uw tuin maar ook op uw terras
Niet alleen uw bodem en alles wat daarop groeit, beleeft er ‘profijt’ aan, ook het klimaat viert mee. Door duurzame Vlaco-compost te gebruiken, realiseert u immers een opmerkelijke voetafdrukvermindering. En u geniet mee van een groener gazon, een lekkere eigen oogst en de mooiste bloemen. Ook in ‘vierkante-meter’-tuintjes en in plantenbakken op terrassen is Vlaco-compost een toptroef.

Waar kan ik compost aankopen?
Op de Limburg.net-parken is compost in bulk beschikbaar aan 0,01 euro/kilo. De compost is zelf op te scheppen.
Op www.limburg.net/recyclageparken vindt u een overzicht van de parken en hun ligging.

Meer info over de voordelen en het gebruik van compost vindt u op www.vlaco.be

Gratis inzameling van matrassen in het recyclagepark vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 is er een terugnameplicht voor matrassen. Bij aankoop van een matras betalen burgers een bijdrage voor de verwerking van de matras als deze wordt afgedankt, zoals recupelbijdrage bij aankoop elektrisch of elektronisch apparaat.
Hierdoor kunnen burgers vanaf 1 januari 2021 hun matras gratis naar het recyclagepark brengen.
Voor de eerste helft van 2021 is er een overgangsperiode: mensen kunnen hun afgedankte matrassen al gratis deponeren op het  recyclagepark maar ze kunnen nog bij het grofvuil terecht komen. Ten laatste vanaf juli 2021 worden de matrassen selectief ingezameld: ze belanden dan in een aparte container en worden ontmanteld en gedeeltelijk gerecycleerd.

Hoe organiseert Limburg.net de inzameling van matrassen vanaf 1 januari 2021?
1 Recyclageparken
Vanaf 1 januari 2021 zal een bezoeker die een matras aflevert op het park, dit gratis kunnen doen. Bij de ingangszuil zal de bezoeker gevraagd worden om op de knop afhalen/aankoop te duwen. De parkwachter zet de burger dan om op de fractie “matrassen”. Alles wordt dan voor ons geregistreerd zodat Limburg.net na enkele weken zicht heeft op wat we moeten zetten van inzamelrecipiënten.  Over de aparte inzamelcontainers volgt later meer informatie. In afwachting hiervan worden de matrassen afgevoerd via de grofvuilcontainer.

2 Huis-aan-huis
Matrassen kunnen ook nog steeds meegegeven worden met de huis-aan-huisophaling van grofvuil. Men betaalt wel steeds 20 euro voor de ophaling van 2 m³ grofvuil.

3 Terugnameplicht
Vanaf 1 januari 2021 is er een terugnameplicht is voor matrassen. De producent is bij aankoop van een nieuwe matras verplicht om de oude matras terug te nemen. 

Toegang recyclagepark

Elk bezoek aan het park wordt geregistreerd met de elektronische identiteitskaart. Hierdoor weet Limburg.net wat er op gezinsniveau aan afval wordt aangevoerd.  Het park werkt hiervoor met vier quota. Zolang je die quota niet overschrijdt, hoef je niet te betalen.

  • Een particuliere bezoeker krijgt toegang tot het park indien deze zich registreert met de eID of toegangskaart. Elk gezinslid vanaf 16 jaar kan zich aanmelden door gebruik te maken van de elektronische identiteitskaart of van de elektronische vreemdelingenkaart. 
     
  • Andere bezoekers (ondernemingen, verenigingen, instellingen, …) krijgen enkel toegang via een toegangskaart. Deze toegangskaart kan aangevraagd worden bij Limburg.net en kost 15 euro (zie tarievenreglement Recyclagepark).

Onder de categorie ‘ondernemingen’ wordt verstaan: zelfstandigen, kmo’s, scholen, verenigingen, ocmw’s, rusthuizen, gemeenschappen en gemeentelijke diensten gevestigd in een gemeente van het bedieningsgebied waar het recyclagepark door LIMBURG.NET wordt uitgebaat. 

Gelijkgestelde categorieën: 

  • Eigenaars van tweede verblijven, gelegen in een gemeente van het bedieningsgebied waar het recyclagepark door LIMBURG.NET wordt uitgebaat.
  • Toekomstige inwoners die aan het bouwen/verbouwen zijn in een gemeente met een LIMBURG.NET recyclagepark. De geldigheidsduur van de toegangskaart is beperkt tot aan de vermoedelijke inschrijvingsdatum in de gemeente.

De ondernemingen en gelijkgestelden hebben geen recht op quota zoals vermeld in artikel 5,1°. 

Specifieke regeling voor nabestaanden van overleden alleenstaanden:

  • De nabestaanden van overleden alleenstaanden kunnen een gratis toegangsbadge aanvragen bij LIMBURG.NET. Deze badge is geldig tot 31/12 van het jaar waarin de alleenstaande kwam te overlijden. 
  • Na deze periode kan de toegangsbadge verlengd worden met 6 maanden na betaling van € 15,00 en valt men onder de categorie ‘gelijkgestelden’.

Met vragen over de werking van het geautomatiseerde park kan je terecht bij:

Limburg.net
Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt
Tel. 0800 90 720
E-mail info@limburg.net
Info over uw parkbezoeken vind je op mijn.limburg.net

Openingsuren

Meer info