Vergunning kienspel aanvraagformulier

Gegevens
Voorzitter van de vereniging
Secretaris van de vereniging
De organisatie berust uitsluitend bij deze vereniging, er is geen sprake van kienpromotoren.
Informatie kienspel
Concrete bestemming opbrengst.
Naam + adres. Organisatie in commerciële zalen wordt niet vergund
Kosten
Vermoedelijke kosten ten laste van de vereniging n.a.v. de inrichting.
Toe te voegen stukken
Boekhoudkundig verslag m.b.t. het laatst ingerichte kienspel.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 12 MB.
Toegestane bestandstypen: txt pdf doc docx.
Bewijzen m.b.t. de concrete aanwending van de opbrengst van het voorbije spel
Bestanden moeten kleiner zijn dan 12 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png tif txt pdf docx ppt.
Kopie van de overeenkomst die de beschikking van de zaal verschaft.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 12 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png txt pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png txt pdf docx.
Geplande wijze en vorm van publiciteitsvoering en verspreidingsgebied. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de vergunning af te leveren indien u enkel publiciteit voert in Riemst.