Uitbaten van een dagwinkel of een nachtwinkel

Print

U wenst een nachtwinkel op te starten in Riemst? Hiervoor moet u een vergunning aanvragen aan het gemeentebestuur.

U wil een zaak dagwinkel of nachtwinkel uitbaten te Riemst? Lees dan verder op deze pagina! 

Retributie

Voor elke aanvraag van een vergunning voor de opstart van een dagwinkel alsook voor de opstart van een nachtwinkel dient er een retributie betaald te worden van 200 euro. Deze retributie is ingegaan op 01/01/2021. Zie retributiereglement.

Uitbating dagwinkel

Alvorens een dagwinkel uit te kunnen baten dienen er een aantal stappen doorlopen te worden:

 • Er dient een gunstig moraliteitsverslag van de Lokale Politie bekomen te worden
 • Een gunstige brandkeuring door de Brandweerzone Oost-Limburg
 • Een gunstig advies van de dienst Mobiliteit i.v.m. de mobiliteitsimpact gegeven
 • een gunstig advies van de dienst Vergunningen gegeven ivm de stedenbouwkundige toestand van het pand.

Uitbating nachtwinkel

Om een nachtwinkel uit te kunnen baten dient u te beschikken over een gemeentelijke uitbatingsvergunning voor een nachtwinkel.

U dient hiervoor een dossier in te dienen bij de dienst lokale economie.

Het dossier dient de volgende documenten te bevatten:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Bewijs van registratie bij het FAVV
 • Bewijs van toelating of erkenning door het FAVV
 • Bewijs van toelating voor de verkoop van alcohol (indien van toepassing)
 • Bewijs van toelating voor de verkoop van tabak (indien van toepassing)
 • Oprichtingsakte van de onderneming
 • Kopie van het huurcontract of de eigendomsakte
 • Bewijs van brandverzekering
 • Bewijs van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • Bewijs van een verzekering objectieve aansprakelijkheid (indien van toepassing)
 • Attest van goed gedrag en zeden
 • Keuringsattest van de elektrische installatie (van de winkel)
 • Keuringsattest van de verwarmingsinstallatie (van de winkel)

Bij indienen van het dossier zal de dienst lokale economie dit nazien op volledigheid en, indien nodig, vragen om aan te vullen.

Wanneer een volledig aanvraagdossier, voor een nachtwinkel, ingediend is begint een termijn van 1 maand te lopen voor de behandeling van het dossier.

Binnen de behandelingstermijn van 1 maand wordt:

 • een moraliteitsonderzoek door de Lokale Politie uitgevoerd
 • een brandkeuring door de Brandweerzone Oost-Limburg uitgevoerd
 • een advies van de dienst Mobiliteit ivm de mobiliteitsimpact gegeven
 • een advies van de dienst Vergunningen gegeven ivm de stedenbouwkundige toestand van het pand

Deze 4 documenten dienen gunstig te zijn alvorens het CBS een uitbatingsvergunning kan afleveren.

Aan de hand van een volledig aanvraagdossier  en de 4 noodzakelijke bovenstaande adviezen wordt de nachtwinkelvergunningsaanvraag geagendeerd voor het College van Burgemeester en Schepenen. U als aanvrager ontvangt het uittreksel met de beslissing van het CBS na de zitting.

Meer info