Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Nachtwinkel

Print

U wenst een nachtwinkel op te starten in Riemst? Hiervoor moet u een vergunning aanvragen aan het gemeentebestuur.

Dit kan u doen door een dossier in te dienen bij de dienst lokale economie.
Het dossier dient volgende documenten te bevatten:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Bewijs van registratie bij het FAVV
 • Bewijs van toelating of erkenning door het FAVV
 • Bewijs van toelating voor de verkoop van alcohol (indien van toepassing)
 • Bewijs van toelating voor de verkoop van tabak (indien van toepassing)
 • Oprichtingsakte van de onderneming
 • Kopie van het huurcontract of de eigendomsakte
 • Bewijs van brandverzekering
 • Bewijs van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • Bewijs van een verzekering objectieve aansprakelijkheid (indien van toepassing)
 • Attest van goed gedrag en zeden
 • Bewijs van positief advies van het bevoegde brandweerkorps

Bij indienen van het dossier zal de dienst lokale economie dit nazien op volledigheid en, indien nodig, vragen om aan te vullen. Hierna begint een termijn van 1 maand te lopen voor de behandeling van het dossier.

Meer info