Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Nachtwinkel

Print

U wenst een nachtwinkel op te starten in Riemst? Hiervoor moet u een vergunning aanvragen aan het gemeentebestuur.

Dit kan u doen door een dossier in te dienen bij de dienst lokale economie.
Het dossier dient volgende documenten te bevatten:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Bewijs van registratie bij het FAVV
 • Bewijs van toelating of erkenning door het FAVV
 • Bewijs van toelating voor de verkoop van alcohol (indien van toepassing)
 • Bewijs van toelating voor de verkoop van tabak (indien van toepassing)
 • Oprichtingsakte van de onderneming
 • Kopie van het huurcontract of de eigendomsakte
 • Bewijs van brandverzekering
 • Bewijs van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • Bewijs van een verzekering objectieve aansprakelijkheid (indien van toepassing)
 • Attest van goed gedrag en zeden
 • Keuringsattest van de elektrische installatie (van de winkel)
 • Keuringsattest van de verwarmingsinstallatie (van de winkel)

Bij indienen van het dossier zal de dienst lokale economie dit nazien op volledigheid en, indien nodig, vragen om aan te vullen.

Wanneer een volledig aanvraagdossier, voor een nachtwinkel, ingediend is begint een termijn van 1 maand te lopen voor de behandeling van het dossier.

Binnen de behandelingstermijn van 1 maand wordt:

 • een moraliteitsonderzoek door de Lokale Politie uitgevoerd
 • een brandkeuring door de Brandweerzone Oost-Limburg uitgevoerd
 • een advies van de dienst Mobiliteit ivm de mobiliteitsimpact gegeven
 • een advies van de dienst Vergunningen gegeven ivm de stedenbouwkundige toestand van het pand

Aan de hand van een volledig aanvraagdossier en de  en de 4 noodzakelijke adviezen wordt de nachtwinkelvergunningsaanvraag geagendeerd voor het College van Burgemeester en Schepenen. U als aanvrager ontvangt het uittreksel met de beslissing van het CBS na de zitting.

Meer info