Inschrijving

Wat

Niet-Belgen kunnen zich bij de dienst Vreemdelingen inschrijven in de gemeente.

Procedure

 • Je meldt je een eerste maal aan met de vereiste documenten bij de dienst Vreemdelingen. We werken momenteel enkel op afspraak. Je mag de documenten mailen naar vreemdelingen@riemst.be.
 • Indien je de nodige documenten hebt ingediend, ontvang je een verklaring van inschrijving.
 • De werkwijze van inschrijving is afhankelijk van je situatie. Een folder van de procedure van EU-onderdanen die werknemer of zelfstandige zijn in een buurland kan je hieronder downloaden. Andere specifieke folders kunnen opgevraagd worden bij de dienst Vreemdelingen.
 • In de eerste weken na inschrijving zal de politie je bezoeken om na te gaan of je werkelijk op het opgegeven adres woont.
 • Bij een positieve woonstcontrole, wordt je dossier afgewerkt

EU-studenten kunnen zich melden via https://www.riemst.be/nl/wonen/studenten.

Wat meebrengen

 • vanaf 12 jaar: 1 recente pasfoto (niet-EU 2 pasfoto’s).
 • geldig paspoort of reistitel
 • eventueel geldig visum of bij gezinshereniging: de verblijfsvergunning afgeleverd door een ander EU-land ( eventueel een kopie hiervan vragen aan de instantie die deze kaart intrekt.
 • eventueel geldig rijbewijs
 • uitschrijving uit het buitenland; indien het adres van het buitenland niet op dit document staat vermeld, moet je ook een uittreksel uit het personenregister voorleggen ( het adres vanwaar je komt uit het buitenland moet door de laatste verblijfplaats in het buitenland vermeld worden) + burgerlijke staat!
 • ziekteverzekering: Europese ziekteverzekering mét geldigeheidsdatum of bewijs van aansluiting in België
 • uittreksel geboorteakte van iedere persoon eventueel met legalisatie/apostille
 • bewijs van burgerlijke staat:
  • indien nooit gehuwd: vermelding hiervan vragen op de uitschrijving.
  • indien gehuwd: uittreksel huwelijksakte met  eventuele legalisatie/apostille
  • Indien uit de echt gescheiden of weduw( naar)e:
   • van ieder vorig huwelijk:
    • trouwboekje EN uittreksel overlijdensakte met eventuele legalisatie/ apostille of
    • uittreksel huwelijksakte met de vermelding van de echtscheiding en indien er geen randmelding is van de echtscheiding in de huwelijksakte:  uittreksel huwelijksakte EN uittreksel echtscheidingsakte eventueel met legalisatie/apostille
 • inentingsbewijs voor de kinderen jonger dan 2 jaar
 • als minderjarige kinderen zich samen met 1 van hun ouders komen vestigen in België – schriftelijke toelating van de in het buitenland verblijvende ouder, handtekening dient gewettigd te worden in het gemeentehuis van de woonplaats ( altijd vereist ook al is er een vermelding van toewijzing in de uitspraak van echtscheiding door de rechtbank).
 • indien u een nieuwe nationaliteit verworven hebt moet u het document van toekenning van deze nationaliteit voorleggen (datum nieuwe nationaliteit + wettelijke basis)
 • huurcontract of eigendomsakte

Afhankelijk van je situatie en de te volgen procedure zullen er nog bijkomende documenten moeten worden voorgelegd.

Bedrag

De verklaring van inschrijving kost €10. Niet EU-onderdanen krijgen naast hun verklaring van inschrijving na 6 maanden ook een Attest van Immatriculatie. Dit document kost €10.

Nuttige website