Inschrijving

Wat

Niet-Belgen kunnen zich bij de dienst Vreemdelingen inschrijven in de gemeente.

Procedure

 • Je meldt je een eerste maal aan met de vereiste documenten bij de dienst Vreemdelingen.
 • Indien je de nodige documenten hebt ingediend, ontvang je een verklaring van inschrijving.
 • De werkwijze van inschrijving is afhankelijk van je situatie. Een folder van de procedure van EU-onderdanen die werknemer of zelfstandige zijn in een buurland kan je hieronder downloaden. Andere specifieke folders kunnen opgevraagd worden bij de dienst Vreemdelingen.
 • In de eerste weken na inschrijving zal de politie je bezoeken om na te gaan of je werkelijk op het opgegeven adres woont.
 • Bij een positieve woonstcontrole, wordt je dossier afgewerkt

Wat meebrengen

 • vanaf 12 jaar: 1 recente pasfoto (niet-EU 2 pasfoto’s).
 • kentekenbewijs van de auto (behalve als de auto op naam staat van de in het buitenland gevestigde zaak )
 • geldig paspoort of reistitel
 • eventueel geldig visum of bij gezinshereniging: de verblijfsvergunning afgeleverd door een ander EU-land ( eventueel een kopie hiervan vragen aan de instantie die deze kaart intrekt.
 • eventueel geldig rijbewijs
 • uitschrijving uit het buitenland; indien het adres van het buitenland niet op dit document staat vermeld, moet je ook een uittreksel uit het personenregister voorleggen ( het adres vanwaar je komt uit het buitenland moet door de laatste verblijfplaats in het buitenland vermeldt worden) + burgerlijke staat!
 • ziekteverzekering: Europese ziekteverzekering of bewijs van aansluiting in België:
 • uittreksel geboorteakte van iedere persoon eventueel met legalisatie/apostille
 • bewijs van burgerlijke staat:
  • indien nooit gehuwd: vermelding hiervan vragen op de uitschrijving.
  • indien gehuwd: uittreksel huwelijksakte met  eventuele legalisatie/apostille
  • Indien uit de echt gescheiden of weduw( naar)e:
   • van ieder vorig huwelijk:
    • trouwboekje EN uittreksel overlijdensakte met eventuele legalisatie/ apostille of
    • uittreksel huwelijksakte met de vermelding van de echtscheiding en indien er geen randmelding is van de echtscheiding in de huwelijksakte:  uittreksel huwelijksakte EN uittreksel echtscheidingsakte eventueel met legalisatie/apostille
 • inentingsbewijs voor de kinderen jonger dan 2 jaar
 • als minderjarige kinderen zich samen met 1 van hun ouders komen vestigen in België – schriftelijke toelating van de in het buitenland verblijvende ouder, handtekening dient gewettigd te worden in het gemeentehuis van de woonplaats ( altijd vereist ook al is er een vermelding van toewijzing in de uitspraak van echtscheiding door de rechtbank).
 • indien u een nieuwe nationaliteit verworven hebt moet u het document van toekenning van deze nationaliteit voorleggen
 • huurcontract of eigendomsakte

Afhankelijk van je situatie en de te volgen procedure zullen er nog bijkomende documenten moeten worden voorgelegd. Onderaan vind je informatie voor werknemers en zelfstandigen in het buitenland en voor EU-studenten die in het buitenland studeren.

Bedrag

De verklaring van inschrijving kost €10. Niet EU-onderdanen krijgen naast hun verklaring van inschrijving na 6 maanden ook een Attest van Immatriculatie. Dit document kost €10.

Recht op duurzaam verblijf

Nuttige website