Inventaris

De inventaris van het bouwkundig erfgoed is een uitgebreid wetenschappelijk overzicht van het bouwkundig patrimonium in Vlaanderen.

Tot 2005 verscheen de inventaris in boekvorm onder de naam Bouwen door de eeuwen heen. Tegenwoordig kan je de inventaris doorzoeken op het internet. De databank bevat ondertussen ruim 79.000 gebouwen en bouwkundige gehelen met één of meerdere erfgoedwaarden. Je vindt er telkens een beschrijving, en informatie over stedenbouwkundige en (architectuur) historische ontwikkelingen uit de gemeente of regio.

De inventaris van het bouwkundig erfgoed is op 8 november 2012 vastgesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed. Is uw gebouw opgenomen in de vastgestelde inventaris? Dan is er een speciale regeling voor energieprestatie, functiewijziging, sloop en sociale huisvesting vanaf 18 november 2012:

  • Afwijking van de normen rond energieprestatie en binnenklimaat is mogelijk om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.
  • Zonevreemde gebouwen krijgen gemakkelijker een nieuwe functie.
  • Een gemeente neemt pas een beslissing over de sloop van een gebouw uit de vastgestelde inventaris nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarden van het gebouw.
  • Bij gebouwen in de inventaris wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd.

Meer info