Monumentenwacht

Beschermde monumenten binnen de gemeente Riemst kunnen gratis aansluiten bij Monumentenwacht Limburg.

Subsidie inspectiekosten

De kosten van een controle en de opmaak van een toestandsrapport door Monumentenwacht Limburg kunnen worden terugbetaald door de gemeente. De aanvrager toont hiervoor aan dat de dringende werken, zoals die zijn opgesomd in het rapport van Monumentenwacht, uitgevoerd zijn.

Onderhoudswerken (schilderwerken, reinigingswerken, plaatselijk herstel,…) moeten uitgevoerd zijn binnen 1 jaar na datum van het rapport. Voor instandhoudingswerken (werken aan constructieve elementen, volledig vernieuwen dak, vernieuwen schrijnwerk,…) geldt een maximum uitvoeringstermijn van 2 jaar na datum van het rapport.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de IOED Oost.

Meer info