Premie onderhoudswerken

Onderhoudswerken aan beschermde monumenten, waardevolle gebouwen binnen een beschermd dorpsgezicht en panden die opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, komen in aanmerking voor een gemeentelijke premie.

Om regelmatig onderhoud van historische panden verder aan te moedigen, kunnen beschermde monumenten in Riemst sinds mei 2016 gratis aansluiten bij Monumentenwacht. Deze organisatie voert om de 4 jaar een controle uit van de toestand van de gebouwen en maakt een gedetailleerd rapport met aanbevelingen, die ze weergeeft op een handige onderhoudskalender.

De inspectiekosten van Monumentenwacht worden bovendien terugbetaald indien u kan aantonen dat de aanbevelingen uit het rapport werden opgevolgd.