Grofvuil

Wat is grofvuil?

Grofvuil is het niet-recycleerbaar en niet-herbruikbaar afval dat niet in de huisvuilzak past omdat het te groot of te zwaar is. Bijvoorbeeld: groot, niet-herbruikbaar speelgoed, gipsplaten, glaswol en isolatiemateriaal, plastic buizen, oude matrassen, matten en tapijten, vloerbekleding, linoleum en vinyltapijt, …

Wat is geen grofvuil?

 • Alle afval dat in een huisvuilzak past: dit moet worden meegegeven met het gewone huisvuil!
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) (koelkast, tv, computer, wasmachine, .... 
 • Gasfornuizen of gaskachels
 • Recycleerbare materialen (pmd, glas, papier en karton, ....) of kringloopgoederen
 • Bouw- en sloopafval (wc, lavabo, stenen bloempotten, gipskarton, ...) 
 • asbesthoudend materiaal
 • Klein gevaarlijk afval (verfresten en -potten, frituurvet en -olie, ...)

 • Spoorwegbielzen

 • Houtafval

 • Stookolietank

Wanneer is de ophaling

 • Sinds 1 januari 2021 verloopt de aanvraag en betaling van de ophaling van grofvuil aan huis online.
  Er zijn geen vaste ophaaldagen waardoor de ophaalrondes zo optimaal mogelijk kunnen ingepland worden. 
  U kan steeds de drie volgende ophaaldagen voor uw adres raadplegen tijdens het aanvraagproces.

Een ophaling aanvragen en betalen

- Surf naar www.limburg.net/ophaling-aan-huis
- Log in met uw ‘Mijn Limburg.net’-account.
- Kijk uw gegevens na. Vraagt u een ophaling aan voor een ander adres? Vul dan dat adres in.
- Kies voor de afvalsoort grofvuil.
- Kies een datum.
- Controleer alle gegevens en betaal online.
- Na de betaling ontvangt u een bevestiging per e-mail.

Wat als ik geen account heb op mijn.limburg.net?
Inwoners die geen account hebben op mijn.limburg.net, worden uitgenodigd om er één aan te maken bij de start van de aanvraag.  Eénmalig moet u zich indentificeren met eID-lezer of Itsme. Mocht u een probleem ondervinden met de registratie, kan u steeds bij Limburg.net terecht via het gratis nummer 0800 90 720.

De digibeet-procedure
Indien u niet over een e-mailadres beschikt en niemand anders namens u een aanvraag kan indienen, kan u de digibeet-procedure volgen. 

U contacteert Limburg.net via het gratis nummer 0800 90 720 en spreekt een datum af. U ontvangt dan per post een uitnodiging tot betaling van Limburg.net.
Na betaling kan u het grofvuil op de afgesproken datum buiten zetten.  

Hoe grofvuil aanbieden

Per ophaling mag maximum 4 m³ grofvuil aangeboden worden. 

Maak op voorhand een inschatting van de hoeveelheid grofvuil die u wil meegeven, dit om de prijs hiervan te bepalen. U kan per ophaling maximum 4 m³ grofvuil buitenzetten.
- Plaats het grofvuil duidelijk zichtbaar aan de straat na zonsondergang de avond voordien of vóór 06.00 uur ’s ochtends op de dag van de ophaling.
- Bied niet meer grofvuil aan dan u aangevraagd heeft: 2 m³ (= 20 euro) of 4 m³ (= 40 euro). De ophalers schatten op de dag van de ophaling de hoeveelheden in.  Als u meer aanbiedt dan waar u voor betaald heeft, zal de ophaler een deel van het aangeboden afval laten staan.  
- Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet groter zijn dan 70 kg.
- Het mag maximum 2 m lang en 1 m breed zijn.

 • Het aanbieden van grofvuil in zakken is niet toegelaten, dit afval behoort tot het huisvuil.

 

Kostprijs

U kan maximum 4 m³ grofvuil per ophaling buitenzetten. 

Afhankelijk van de hoeveelheid afval betaalt u een vaste prijs:
•  Tot 2 m³ afval: 20 euro
•  Tussen 2 m³ en 4 m³: 40 euro.