Vragen over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Huisvuilzakken

Huisvuil is het huishoudelijk afval dat niet recycleerbaar is, waarmee je niet op het recyclagepark terecht kan of dat niet selectief ingezameld wordt.

Afval dat apart wordt opgehaald of te groot is voor de huisvuilzak, hoort er niet in thuis. Om de 2 weken komen de ophaaldiensten de huisvuilzakken ophalen.

Uitzondering: Tussen 15 juni en 11 september 2021 mag je je huisvuilzakken naar het recyclagepark brengen.

Heb je een volle huisvuilzak die je niet meer kan buitenzetten omdat je op vakantie vertrekt? Of heb je beperkte stockageruimte waardoor het vervelend is om tijdens extreme warmte een volle huisvuilzak in huis te hebben? Dan kan je tijdens de zomermaanden deze zakken naar het recyclagepark brengen.

Uitzonderlijk kan je tussen 15 juni en 11 september 2021 je huisvuilzak naar het recyclagepark brengen als je volgende regels respecteert:
· Je mag enkel bordeaux of grijze huisvuilzakken van Limburg.net binnenbrengen.
· Je registreert het binnenbrengen via de toegangszuil. Als je nog andere fracties bijhebt, rijd je een aparte ronde zodat de kilo’s huisvuil apart gewogen en geregistreerd worden.
· Je kan enkel tussen 15 juni en 11 september huisvuil in bordeaux of grijze Limburg.net-huisvuilzakken op het park binnenbrengen.

Kostprijs

Jaarlijks quotum huisvuilzakken:

 • Gezin van 1 persoon: 2 rollen van 10 kleine grijze huisvuilzakken (22 liter)
 • Gezin van 2 personen: 2 rollen van 10 grote grijze huisvuilzakken (44 liter)
 • Gezin van 3 personen: 2 rollen van 10 grote grijze huisvuilzakken (44 liter) en 1 rol van 10 kleine grijze huisvuilzakken (22 liter)
 • Gezin van 4 personen of meer: 3 rollen van 10 grote grijze huisvuilzakken (44 liter)

Je kan jaarlijks maximum 1 rol grote huisvuilzakken of 2 rollen kleine huisvuilzakken terug inleveren aan het onthaal in het gemeentehuis. Je ontvangt hiervoor een cadeaubon ter waarde van 12,5 euro of 6,25 euro (x2) die je kan besteden bij de deelnemende lokale handelaars in de gemeente Riemst.
Wel op voorhand even registreren bij www.LimbU.be zodat de terugname bevestigd wordt.

In 2021 kan je de huisvuilzakken inleveren tot en met donderdag 23-12-2021 om 12.30 u. 

Gratis extra huisvuilzakken

1. Personen met incontinentie, stomapatiënten of patiënten die thuis nierdialyse doen of gezinnen die deze personen verzorgen kunnen gratis huisvuilzakken bekomen onder volgende voorwaarden:
•          de patiënt moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Riemst en hier ook effectief verblijven.
•          niet verblijven in een rust- of verzorgingstehuis
•          de zakken kunnen per trimester worden toegewezen
•          incontinentie en stomapatiënten dienen een attest van erkenning van de ziekenkas voor te leggen. Op voorlegging van deze attesten kunnen bij het Sociaal Huis gratis huisvuilzakken afgehaald worden a rato van volgende hoeveelheden: 10 zakken (1 rol) van 44 liter en 10 zakken (1 rol) van 22 liter per begonnen trimester per jaar.

 • De patiënt moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Riemst en hier ook effectief verblijven. De zakken kunnen per trimester worden toegewezen.
 • Incontinentie en stomapatiënten dienen een attest van erkenning van het ziekenfonds voor te leggen. Op voorlegging van deze attesten kunnen bij het Sociaal Huis gratis huisvuilzakken afgehaald worden a rato van volgende hoeveelheden: 20 zakken (2 rollen) van 44 liter en 10 zakken (1 rol) van 22 liter per begonnen trimester per jaar.

 

2. Onthaalmoeders, aangesloten bij de dienst Opvanggezinnen of bij de Mereltjes en werkzaam op het grondgebied van de gemeente Riemst, ontvangen jaarlijks 20 zakken (2 rollen) van 44 liter en 10 zakken (1 rol) van 22 liter gratis. De erkende dagverblijven gevestigd in de gemeente Riemst, ontvangen jaarlijks per 10 kinderen, 20 zakken (2 rollen) van 44 liter en 10 zakken (1 rol) van 22 liter gratis per dagverblijf.

Meebrengen

Om je quotum huisvuilzakken af te halen moet je je identiteitskaart meebrengen of het rijksregisternummer van de persoon in wiens naam je de huisvuilzakken afhaalt.

Afhalen kan nog tot donderdag 24-12-2021 om 16.30 u. aan het onthaal in het gemeentehuis of tot 31-12-2021 bij de lokale handelaars.

Betalen

Je kan aan het onthaal van het gemeentehuis of bij de deelnemende handelaars extra huisvuilzakken aankopen:

 • 1 rol van 10 grote grijze zakken (44 liter) - prijs: 12,50 euro/rol
 • 1 rol van 10 kleine grijze zakken (22 liter) - prijs: 6,25 euro/rol

- AVEVE Riemst, Tongersesteenweg 41, Riemst
- Delhaize, Molenweg 71, Vlijtingen
- Dierenspeciaalzaak Haesen, Tongersesteenweg 219, Millen
- Drankhandel Epding, Brugstraat 44, Kanne
- ’t Gazetje, Maastrichtersteenweg 85, Vroenhoven
- ’t Krantenhoekske, Visésteenweg 161, Zichen-Bolder
- Kringwinkel Reset Riemst, Spaalderweg 7, Riemst
- KWIM, Verbindingsweg 59 a, Val-Meer
- Thuismarkt Hardy, Maastrichtersteenweg 84, Vroenhoven

Gebruiktips

Met de volgende richtlijnen kun je de zakken correct vullen en aanbieden voor de ophaling:

 • Duw je afval niet te fel aan als je het in de zak steekt; de huisvuilzak is niet eindeloos elastisch.
 • Vul de zak niet helemaal tot boven zodat je de zak dicht kan binden. Zo hebben de ophalers een handgreep om de zak makkelijk en veilig op te nemen. Zakken dichtgekleefd met plakband en dus zonder handgreep worden niet meegenomen.
 • Scherpe voorwerpen zoals kleine glasscherven, satéstokjes, (scheer)mesjes, … moet je altijd eerst goed verpakken en in het midden van de vuilniszak deponeren. Zo zijn ze niet meer gevaarlijk en laten ze de huisvuilzak niet scheuren.
 • Glas hoort niet thuis in de huisvuilzak! Verpakkingsglas moet in de glasbak of naar het recyclagepark. Vlakglas moet altijd naar het recyclagepark.
 • Injectienaalden horen nooit thuis in de huisvuilzak. Hiervoor bestaan speciale naaldcontainers die je op het recyclagepark kan inleveren.
 • Giet geen onverpakte vloeibare producten of etensresten in de huisvuilzak. Meestal loopt dit uit de zak en besmeurt dit zowel de omgeving als de ophaler.
 • Verpak dierlijke uitwerpselen alvorens deze in de zak te droppen.
 • Gebruikte vuilniszakken terugnemen kan uiteraard niet omdat niemand kan constateren of dit al dan niet te wijten is aan foutief gebruik. Indien je bij het openen van een rol duidelijk een productiefout opmerkt (bijv. het ontbreken van een bodemlasnaad), kan je de rol wel gaan omruilen. 

Meer info

Dagelijks halen de afvalophalers tonnen afval op. Door je afval correct aan te bieden, help je hen een handje. Zo kunnen de ophalers hun job op een veilige en efficiënte manier doen. Bovendien moet je dan geen geweigerd afval opnieuw binnenhalen. 

Pas daarom volgende tips toe:
- Plaats de huisvuilzak op tijd buiten: de avond voordien of voor 6 uur ’s ochtends.
- Plaats de huisvuilzak goed zichtbaar langs de straat.
- Zorg ervoor dat de afvalzak niet te zwaar is.
Per ophaalbeurt mag je maximum 4 huisvuilzakken buitenzetten.

Je hebt je huisvuilzak op een correcte manier aangeboden in een geldige zak en toch werd hij niet meegenomen? Bel dan naar het gratis nummer van Limburg.net 0800 90 720 of meld dit via de helpdesk info@limburg.net. Dat kan tot en met de dag na de ophaling.  

Als je huisvuilzak niet correct is aangeboden zal de ophaaldienst er een sticker op kleven met de reden van de weigering.

Opgelet!
Vanaf 1 januari 2021 worden de huisvuilzakken door een andere firma opgehaald. Dit betekent dat de ophaalwagen op een heel ander tijdstip dan je gewoon bent, kan langskomen.  
Panikeer dus niet als de zak er om 13.00 u. nog steeds staat en die normaal rond 08.00 u. opgehaald wordt. De ophaler kan echter ook al om 6.15 uur langskomen.