Huisvuilzakken

Huisvuil is het huishoudelijk afval dat niet recycleerbaar is, waarmee je niet op het recyclagepark terecht kan of dat niet selectief ingezameld wordt.

Afval dat apart wordt opgehaald of te groot is voor de huisvuilzak, hoort er niet in thuis. Om de 2 weken komen de ophaaldiensten de huisvuilzakken ophalen.

Voorwaarden

Zet je huisvuilzak de avond vóór de ophaling goed zichtbaar voor de woning na zonsondergang, of de dag van de ophaling voor 6.00 u. ’s morgens. Alleen de voorgeschreven bordeaux of grijze huisvuilzakken worden meegenomen. Let er ook op dat je zakken niet te zwaar zijn. Een grote huisvuilzak mag maximaal 10 kg wegen, een kleine 5 kg.

Kostprijs

Jaarlijks quotum huisvuilzakken:

 • Gezin van 1 persoon: 2 rollen van 10 kleine grijze huisvuilzakken (22 liter)
 • Gezin van 2 personen: 2 rollen van 10 grote grijze huisvuilzakken (44 liter)
 • Gezin van 3 personen: 2 rollen van 10 grote grijze huisvuilzakken (44 liter) en 1 rol van 10 kleine grijze huisvuilzakken (22 liter)
 • Gezin van 4 personen of meer: 3 rollen van 10 grote grijze huisvuilzakken (44 liter)

Gratis extra huisvuilzakken

Personen met incontinentie of die stomapatiënt zijn of gezinnen die deze personen verzorgen kunnen gratis huisvuilzakken bekomen onder volgende voorwaarden:

 • De patiënt moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Riemst en hier ook effectief verblijven. De zakken kunnen per trimester worden toegewezen.
 • Incontinentie en stomapatiënten dienen een attest van erkenning van het ziekenfonds voor te leggen. Op voorlegging van deze attesten kunnen bij het Sociaal Huis gratis huisvuilzakken afgehaald worden a rato van volgende hoeveelheden: 20 zakken (2 rollen) van 44 liter en 10 zakken (1 rol) van 22 liter per begonnen trimester per jaar.
 • Onthaalmoeders, aangesloten bij de dienst Opvanggezinnen of bij de Mereltjes en werkzaam op het grondgebied van de gemeente Riemst, ontvangen jaarlijks 20 zakken (2 rollen) van 44 liter en 10 zakken (1 rol) van 22 liter gratis. De erkende dagverblijven gevestigd in de gemeente Riemst, ontvangen jaarlijks per 10 kinderen, 20 zakken (2 rollen) van 44 liter en 10 zakken (1 rol) van 22 liter gratis per dagverblijf.

Meebrengen

Om je quotum huisvuilzakken af te halen moet je je identiteitskaart meebrengen of het rijksregisternummer van de persoon in wiens naam je de huisvuilzakken afhaalt.

Betalen

Je kan aan het onthaal van het gemeentehuis of bij de deelnemende handelaars extra huisvuilzakken aankopen:

 • 1 rol van 10 grote bordeaux of grijze zakken (44 liter) - prijs: 12,50 euro/rol
 • 1 rol van 10 kleine bordeaux of grijze zakken (22 liter) - prijs: 6,25 euro/rol

Gebruiktips

Met de volgende richtlijnen kun je de zakken correct vullen en aanbieden voor de ophaling:

 • Duw je afval niet te fel aan als je het in de zak steekt; de huisvuilzak is niet eindeloos elastisch.
 • Vul de zak niet helemaal tot boven zodat je de zak dicht kan binden. Zo hebben de ophalers een handgreep om de zak makkelijk en veilig op te nemen. Zakken dichtgekleefd met plakband en dus zonder handgreep worden niet meegenomen.
 • Scherpe voorwerpen zoals kleine glasscherven, satéstokjes, (scheer)mesjes, … moet je altijd eerst goed verpakken en in het midden van de vuilniszak deponeren. Zo zijn ze niet meer gevaarlijk en laten ze de huisvuilzak niet scheuren.
 • Glas hoort niet thuis in de huisvuilzak! Verpakkingsglas moet in de glasbak of naar het recyclagepark. Vlakglas moet altijd naar het recyclagepark.
 • Injectienaalden horen nooit thuis in de huisvuilzak. Hiervoor bestaan speciale naaldcontainers die je op het recyclagepark kan inleveren.
 • Giet geen onverpakte vloeibare producten of etensresten in de huisvuilzak. Meestal loopt dit uit de zak en besmeurt dit zowel de omgeving als de ophaler.
 • Verpak dierlijke uitwerpselen alvorens deze in de zak te droppen.
 • Gebruikte vuilniszakken terugnemen kan uiteraard niet omdat niemand kan constateren of dit al dan niet te wijten is aan foutief gebruik. Indien je bij het openen van een rol duidelijk een productiefout opmerkt (bijv. het ontbreken van een bodemlasnaad), kan je de rol wel gaan omruilen. 

Meer info

Je hebt je huisvuil op een correcte manier aangeboden in een geldige zak en toch wordt hij niet meegenomen? Bel dan op het gratis nummer van Limburg.net 0800 90 720 of meld dit via de helpdesk info@limburg.net. Dat kan tot en met de dag na de ophaling.  

Als je huisvuilzak niet correct is aangeboden zal de ophaaldienst er een sticker op kleven met de reden van de weigering.