Inzameling autobanden

Vandaag bestaan er verschillende mogelijkheden om uw afvalbanden in te leveren waardoor ze milieuvriendelijk verwerkt worden.

Bij aankoop van nieuwe banden

Jouw garage of bandenspecialist neemt jouw afvalbanden gratis terug, 1 oude voor 1 nieuwe. Dit is het '1 tegen 1'-principe. Uitzondering op deze regel is de vervanging van zomer- voor winterbanden en omgekeerd.

Zonder aankoop van nieuwe banden

Je wenst je te ontdoen van oude banden zonder er nieuwe aan te kopen. Binnenkort kan je er eveneens mee terecht bij jouw garage of bandenspecialist, dit is het '1 tegen 0' principe. Dit zal enkel mogelijk zijn bij aanlevering van een maximum van 4 banden per gezin.

Recyclagepark

Op het recyclagepark worden afvalbanden aanvaard voor zover deze binnen de voorwaarden van het Recytyre-systeem vallen met een maximum van 4 banden per gezin. Let op: de bandentypes die containerparken kunnen aanvaarden zijn beperkt.

Wat mag?

voor personenwagens, 4x4, aanhangwagens en caravans afvalbanden met een maximale velgdiameter van 22 duim; voor bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen afvalbanden met een maximale velgdiameter van 17 duim; voor motoren en scooters afvalbanden met een maximale velgdiameter van 21 duim; en indien overeengekomen: banden van quads, kruiwagens of handkarretjes.

Wat mag niet?

banden afkomstig van professionele stromen; silobanden voor het afdekken van veevoeders; elke (brom)fiets-, vrachtwagen-, landbouw-, wegenbouw- en industrieband; banden afkomstig van sluikstorten; binnenbanden, rupsbanden en alle andere niet uit rubber vervaardigde banden. 

Ophaler

Voor grote partijen afvalbanden die niet voldoen aan de voorwaarden van het '1 tegen 1'- of het '1 tegen 0' principe, zal je de ophaal- en de verwerkingskosten zelf moeten betalen. Hiervoor kan je beroep doen op één van onze partners.