Papier en karton

Hoe aanbieden

Wanneer je papier en karton aanbiedt voor de huis-aan-huisinzameling moet je met volgende regels rekening houden:

  • Verwijder plastic folie van kranten, tijdschriften of reclamebladen
  • Bied uw oud papier aan in een doos of in balen samengebonden met natuurtouw
  • Vouw kartonnen dozen samen
  • Per inzamelbeurt mag maximaal 1 m³ aan papier en karton worden aangeboden en de bundel of doos mag maximum 15 kg wegen

Opgelet: papier en karton dat op een andere manier wordt aangeboden (bijvoorbeeld in plastic kratten) neemt de ophaler niet mee.

Oud papier en karton wordt elke maand gratis huis aan huis opgehaald. Raadpleeg de afvalkalender voor de juiste ophaaldata. Je plaatst het oud papier en karton best vóór 6 uur ‘s morgens buiten, desnoods de avond voordien.

Papierafval voorkomen

Papier besparen met de NEE/NEE-sticker
Reclame en gratis regionale kranten zijn goed voor tonnen papierafval. Het is al helemaal een verspilling wanneer je bedenkt dat het merendeel van dit drukwerk rechtstreeks in de vuilbak verdwijnt.
Nochtans kan je hier makkelijk komaf mee maken. Vraag de JA/NEE-sticker als je geen ongeadresseerde reclame meer wenst of de NEE/NEE-sticker als je ook liever geen regionale kranten ontvangt.
Je kan de sticker aanvragen in het gemeentehuis en op je brievenbus kleven.

Geadresseerd reclamedrukwerk
Contacteer de afzender en vraag om jou te schrappen uit het klantenbestand of de verzendlijst.
Als je geen reclamedrukwerk op naam meer wil ontvangen dat je niet hebt aangevraagd, kan je je inschrijven op de Robinsonlijst

Toch reclame ontvangen?
Wanneer je toch nog ongewenste reclame ontvangt, kan je de 'verantwoordelijke uitgever' contacteren opdat de nee/nee-sticker gerespecteerd wordt. 
Folders in een folie worden meestal bedeeld door myshopi.  Zij hebben een website waar je klacht kan indienen door 'folders gekregen ondanks anti-reclame sticker' aan te duiden. http://www.foldersontvangen.be