Riemst: Klaar voor de toekomst!

Onze gemeente klaarmaken voor de toekomst doen we niet zomaar in één, twee, drie. Voor en achter de schermen werken we hard aan een duurzaam en klimaatbewust Riemst. Dat doen we niet door losstaande projecten te realiseren, maar door te vertrekken vanuit een visie die steeds de dienstverlening voor onze inwoners centraal zet. Denk maar aan de totaalrenovatie van de sporthal in Herderen, de uitbreiding van de school GBS De Klinker, het toeristisch Masterplan Kanne en als kers op de taart: een nieuw klimaatneutraal administratief centrum aan de Tongersesteenweg. Kortom, de komende jaren zetten we met Riemst stappen vooruit en gaan we onze gemeente zien evolueren. 

Riemst: Klaar voor de toekomst

Bekijk onderstaande kaart waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden.

1. Masterplan Kanne

Toerisme Riemst mét een visie.

Fietsen onder de Grond in Riemst wordt de nieuwe toeristische fietsbeleving van het Limburgse fietsroutenetwerk. Het project is een mooie samenwerking tussen gemeente Riemst, Visit Limburg, Toerisme Limburg en CBR. Als gemeentebestuur willen we dit project aangrijpen om de gemeente op toeristisch vlak verder te ontwikkelen. De investeringen die daarmee gepaard gaan, zijn niet alleen goed voor bezoekers en toeristen, maar ook voor de Riemstenaar zelf.

Het masterplan Kanne vormt de basis voor een ruimer toeristisch plan, dat vertrekt vanuit het DNA van Riemst en de Riemstenaar. Met dit plan willen we ervoor zorgen dat toerisme alle dorpskernen van onze gemeente met elkaar verbindt. Toerisme brengt immers heel wat kansen met zich mee. Denk maar aan de toeristen die tijdens een fiets- of wandeltocht ook iets willen eten of drinken in één van onze horecazaken. De kansen die het toerisme met zich meebrengt, zullen de lokale werkgelegenheid versterken. Tegelijk willen we als gemeente ook de leefbaarheid in onze dorpen garanderen, zodat de Riemstenaar - ook met het groeiende aantal toeristen - nog steeds fijn en rustig kan wonen. Het uitgangspunt van dit plan? Bezoekers en inwoners dichter bij elkaar brengen. Momenteel is de voorbereiding gestart om de werken vervolgens in fases te plannen.

Werken fase 1

De eerste fase van het Masterplan bestaat uit verfraaiingswerken in de kanaalomgeving en in de buurt van de jachthaven. Zo willen we 300 m² beton ontharden en de omgeving van de jachthaven verbeteren. Er komt een picknickplaats, een Jekerpark en de hele zone zal groener worden.

Autoluwe dorpskernen en randparkings

Bezoekers zijn meer dan welkom, maar ze zorgen ook voor meer bedrijvigheid en drukte. Daarom zullen we hen actief stimuleren om te parkeren buiten de dorpskern. Momenteel liggen er verschillende pistes en ideeën op tafel hoe we de verkeersinstroom kunnen managen. Voor toeristen leggen we op verschillende plaatsen parkings aan op wandel- en fietsafstand van de dorpskern. Door bezoekers te spreiden over onze gemeente, zal het masterplan heel Riemst versterken en profiteren alle handelaars mee van hun komst.

Dynamische borden zullen bezoekers de weg wijzen naar de meest aangewezen parking. Door de verkeersstromen aan te passen en de publieke ruimtes anders in te richten – met meer groen en trage verbindingen, bijvoorbeeld nabij de Jeker – komt een autoluwe dorpskern dichterbij. Ook het centrum van Kanne zal opschuiven richting een autoluwe schoolomgeving. Met een heraangelegd Statieplein en een Jekerpark als groene aders doorheen het dorp.

Wil je op de hoogste blijven van dit project? Schrijf je dan in voor de nieuwbrief via communicatie@riemst.be.

 

2. Naar klimaatneutrale gebouwen in onze gemeente

In april werd op de gemeenteraad een globaal plan goedgekeurd om de gemeentelijke gebouwen te optimaliseren en aan te passen naar de klimaatnormen 2030. Door een efficiëntere en hedendaagse inrichting kunnen we de dienstverlening naar de Riemstenaar verbeteren én besparen op energiekosten. Een belangrijk onderdeel van dit plan is een nieuw administratief centrum.

Na een onderzoek met drie mogelijke scenario’s is de conclusie duidelijk: de gemeentelijke diensten worden best ondergebracht in een duurzame en flexibel inzetbare nieuwbouw. Daarom kiest de gemeente voor een gloednieuw administratief centrum op de bestaande site van Villa Neven en de Technische Dienst, aan de Tongersesteenweg. Deze piste is een betere optie dan een renovatie van de bestaande gebouwen of een nieuw administratief centrum nabij de site Eyckendael.

Waarom?

  • Bijna alle diensten brengen we onder op één locatie.
  • Het gebouw zal klimaatneutraal zijn.
  • Het is makkelijk bereikbaar.
  • We gaan voor een grote investering waarbij kwaliteit en efficiëntie voorop staan.

Alle diensten die momenteel in de Technische Dienst, Villa Neven, het Sociaal Huis en het gemeentehuis aanwezig zijn, worden ondergebracht in het nieuwe administratieve centrum. Tijdens de werkzaamheden zullen Villa Neven en de Technische Dienst tijdelijk verhuizen. De bestaande gebouwen van de Technische Dienst zullen volledig gesloopt worden. Villa Neven wordt mogelijk, afhankelijk van de haalbaarheid, wel behouden.

Duurzame materialen en technieken zijn een must voor Riemst.

Win-winsituatie

Het gemeentehuis en het gebouw waarin nu het Sociaal Huis gevestigd is, zullen worden verkocht. Wist je dat een deel van het nieuw administratief centrum zal worden betaald met de verkoop van deze gebouwen en de energiebesparing uit de oude gebouwen? Een win-win dus. De stedenbouwkundige bestemming van beide gebieden is woongebied. Voor het gebouw van het Sociaal Huis is het wenselijk dat de nieuwe bestemming aansluit bij de directe omgeving, waar vooral zorg centraal staat.

Goed om weten: Het oude gemeentehuis en het Sociaal Huis worden pas overgedragen nadat de gemeentelijke diensten zijn verhuisd naar het nieuwe administratieve centrum.

 

3. School en opvang GBS De Klinker

Begin 2024 starten in de Paenhuisstraat de uitbreidingswerken aan GBS De Klinker. Er komen negen nieuwe leslokalen, vernieuwd sanitair en als bonus zelfs een overdekte speelruimte. Ook de gemeentelijke kinderopvang vindt een extra onderdak in GBS De Klinker.

Kostprijs: ongeveer 2.000.000 euro

Timing werken: begin 2024 - september 2025

4. Energiezuinig sportcomplex Herderen

Riemst, sportgemeente! De sporthal van Herderen krijgt een welverdiende totaalrenovatie: een nieuw dak, nieuwe buitenmuren, een vernieuwd terras, indoor padelterreinen én nieuwe elektrische/sanitaire installaties. De werken kaderen in het behalen van de klimaatdoelstellingen en zorgen voor extra recreatie in onze gemeente. Twee vliegen in één klap dus!

Kostprijs: 3.126.000 euro

Timing werken: najaar 2023 - 2024

5. Nieuwe parkbegraafplaats Riemst

Binnenkort start het archeologisch onderzoek op de locatie waar de nieuwe parkbegraafplaats van Riemst komt. Op deze begraafplaats worden rust, natuur en rouwen gecombineerd. Het ontwerp bevat onder meer een toegang met parking, een deels overdekte begroetingszone, urnemuur en strooiweide. Zo kan elke Riemstenaar binnenkort rouwen op zijn eigen manier in een groene omgeving die voor de nodige rust moet zorgen.

Kostprijs: 600.000 euro

Timing werken: zomer 2023 - najaar 2023

6. Vernieuwing waterleiding Zussen

In maart startte de vernieuwing van de verouderde waterleiding in Zussen. Het doel van dit project? De waterleidingen op de Misweg, Mergelstraat, Pastoor Bollenstraat en Mgr. Trudo Jansstraat volledig vernieuwen. De huidige leidingen bestaan nog uit gietijzer en hebben het einde van hun levensduur bereikt. Dankzij de nieuwe PVC-leidingen zullen waterdruk en waterdebieten veel beter gegarandeerd worden en verkleint de kans op een breuk. Goed nieuws voor de buurt dus!

Kostprijs: 650.000 euro, betaald door De Watergroep

Timing: heden - midden 2024

7. Hondenspeelboomgaard Vroenhoven

In Vroenhoven zijn de werken aan de hondenspeelboomgaard afgerond. Een klimaat-, natuurvriendelijk én duurzaam project. Hagen en een groene buffer scheiden de hondenspeelboomgaard van de Burgemeester Scheperslaan, zodat veiligheid en rust gegarandeerd zijn. De hondenspeelboomgaard heeft diverse hondenspeeltuigen. Ook hoogstamfruitbomen kleuren de speelboomgaard, wat zorgt voor een typisch Haspengouws karakter.

Kostprijs: 15.000 euro

8. Straf skatepark in Vlijtingen

In Vlijtingen gaan de Jeugddienst en Sportdienst een terrein ontwikkelen waar skaters, steppers en BMX’ers zich naar hartenlust kunnen uitleven. Het skateterrein zal bij de parking aan de Allewijstraat komen te liggen. Voor de skate-elementen ligt de focus op freestyle skaten, maar zowel beginnende als gevorderde skaters zullen er hun ding vinden. De werken zullen in twee fases worden uitgevoerd, waarbij er in de tweede fase een pumptrack voorzien wordt waar BMX’ers en extreme steppers het beste van zichzelf kunnen geven.

Kostprijs: 150.000 euro

Timing werken: voorjaar 2024

9. Werken Heukelom - Aanpak wateroverlast

In Heukelom gaan weldra werken van start die onder meer mogelijke wateroverlast moeten tegengaan. Over een lengte van 200 meter wordt het laagst gelegen gedeelte van Heukelom Dorp aangepakt. Dat gebeurt door een verlaging van het wegdek, ontharding, vergroening van de bochten en de aanleg van een wachtbekken van 1.500 m³ langs de ruilverkavelingsweg richting Kemstraat.

Kostprijs: 150.000 euro

Timing werken: vanaf augustus 2023

10. Vlijtingen vergroent

Ook het kruispunt van de Burgemeester Coenegrachtslaan en Schepen Salsstraat in Vlijtingen wordt onthard en vergroend. Hier komt onder meer een groene zone met voetpad in waterdoorlatende halfverharding.

Kostprijs: 50.000 euro

Timing werken: augustus 2023

11. Rioleringsproject Millerbeek

In Millen worden voorbereidingen getroffen voor het grootste rioleringsproject van de afgelopen jaren. De tweede fase van het project Millerbeek omvat de aanleg van een gescheiden riolering in het centrum van Millen: Genendries, Zevenbunderstraat, Tikkelsteeg, Kattestraat en een klein deel van de Trinellestraat. De plannen worden momenteel gefinaliseerd.

Kostprijs: 1.500.000 euro

Timing werken: start van de werken in 2024

12. Ontharding parking Millen

Recent werd de aanleg van de nieuwe parking bij het voetbalveld van Voetbalopleidingscentrum Hedera afgerond. De vroegere kiezelparking heeft plaatsgemaakt voor een waterdoorlatende verharding. Bij regenval stroomt het water eerst naar de bermen en vervolgens naar een wachtbekken. Op de parking is plaats voor maar liefst 117 auto’s. 26 klimaatbomen vergroenen de parkeerplaats.

Kostprijs: 230.000 euro