Stoepenplan

Als voetganger ben je kwetsbaar in het verkeer. Om de dorpskernen veilig en leefbaar te houden investeert het gemeentebestuur jaarlijks 180.000 euro in de aanleg van nieuwe stoepen, waarbij elk dorp aan de beurt komt. Sinds de opmaak van het stoepenplan in 2005 is er op die manier al 64 kilometer voetpad aangelegd.

Uiteraard heeft het gemeentebestuur ook een prioriteitenlijst opgesteld waarbij we het project onder meer aftoetsen aan volgende vragen: Is het project opgenomen in het mobiliteitsplan? Past het in de verfraaiing van de dorpskern? Is het een straat met veel verkeer en veel voetgangers? Op basis van die prioriteitenlijst en geplande rioleringswerken wordt de aanleg van nieuwe stoepen ingepland.

In 2024 starten we in de Koekoekstraat.