Stoepenplan

Als voetganger ben je kwetsbaar in het verkeer. Om de dorpskernen veilig en leefbaar te houden investeert het gemeentebestuur jaarlijks 180.000 euro in de aanleg van nieuwe stoepen, waarbij elk dorp aan de beurt komt. Sinds de opmaak van het stoepenplan in 2005 is er op die manier al 64 kilometer voetpad aangelegd.

Uiteraard heeft het gemeentebestuur ook een prioriteitenlijst opgesteld waarbij we het project onder meer aftoetsen aan volgende vragen: Is het project opgenomen in het mobiliteitsplan? Past het in de verfraaiing van de dorpskern? Is het een straat met veel verkeer en veel voetgangers? Op basis van die prioriteitenlijst en geplande rioleringswerken wordt de aanleg van nieuwe stoepen ingepland.

Kruisherenstraat
Kruisherenstraat
Sint-Servaasstraat
Sint-Servaasstraat
Schepen Salsstraat
Schepen Salsstraat
Iers Kruisstraat
Iers Kruisstraat

In 2017 investeerde het gemeentebestuur 530.000 euro in nieuwe voetpaden. In 2018 investeert de gemeente 460.000 euro in de aanleg van veilige, toegankelijke stoepen en energiezuinige verlichting. In 2018 komen de Klein Lafeltstraat tussen de Tramstraat en de Pastoor Winterstraat en tussen de Tramstraat en de Maastrichtersteenweg, de Bloemenstraat, de Kwartelstraat, de Pannestraat, de Bodemstraat en de Tramstraat aan bod.

 • Kwartelstraat: In de loop van augustus zullen de bestaande weggoten opgebroken worden en vervangen door een nieuwe kantstraat met boordsteen. Aansluitend worden de nieuwe stoepen aangelegd.
 • Kalderstraat: tot aan De Moult
 • A. Meulemansstraat
 • Pannestraat: De eerste fase tussen Verbindingsweg en woning nr. 3A is uitgevoerd. Alvorens het resterende deel aan te leggen worden in het najaar de nutsleidingen ondergronds gelegd. 
 • Bodemstraat: Na het bouwverlof worden de resterende boordstenen aangelegd en worden de klinkers geplaatst.
 • Kasteelstraat
 • Heukelom-Dorp
 • Klein Lafeltstraat: Na het bouwverlof worden de werken aan de nutsleidingen verder afgewerkt, begin september start de aanleg van de stoepverharding. De werken aan het kruispunt Klein Lafeltstraat-Tramstraat starten na het bouwverlof en zullen een drietal weken in beslag nemen.
 • Iers Kruisstraat
 • Sint-Servaasstraat
 • Tramstraat: vanaf de Maastrichtersteenweg tot aan de Klein Lafeltstraat
 • Kruisherenstraat: momenteel worden de bermen afgewerkt aan de zijde dat er geen stoepen werden gelegd. Deze werken zullen klaar zijn voor Kerstmis 2017.
 • Schepen Salsstraat
 • Bloemenstraat
 • Op ’t Broeck