Stedenbouwkundig attest

Indien je je afvraagt of het project dat je voor ogen hebt mogelijk is op een bepaald perceel, is het aangewezen om een stedenbouwkundig attest aan te vragen.

Bij de aanvraag van een stedenbouwkundig attest is geen architect vereist. Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Het stedenbouwkundig attest kan bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning niet worden gewijzigd of tegengesproken, als:

  • de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften niet zijn gewijzigd,
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen zaken aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden,
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Let op! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning. De erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven slechts 2 jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Aanvraagformulier