Voorontwerp bespreken

Als je bouw- of verbouwplannen hebt, dan kun je een voorontwerp aan de dienst Ruimtelijke Ordening en Wonen (ROW) voorleggen.

Welke informatie moet ik doorgeven?

Vemeld altijd:

  • Je contactgegevens (naam, adres, tel. nummer, e-mailadres)
  • Inplantingsplan
  • Grondplan
  • Beschrijving van de werken

Hoe maak ik een afspraak?

Stuur een e-mail of bel naar de dienst Ruimtelijke Ordening en Wonen.