Ruimtelijke structuurplannen

Structuurplannen leggen de grote lijnen van het ruimtelijk beleid vast. Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen.

Het zijn plannen met een zeker abstractieniveau die antwoord geven op uiteenlopende cruciale maar ingewikkelde vragen. Hoeveel woningen moeten er over vijf jaar zijn? Op wat voor locaties gaan we die bouwen? Hoeveel ruimte creëren we voor bedrijven? Welk soort plekken zijn hier het best voor geschikt? Hoeveel groen, hoeveel bos, hoeveel landbouwgrond? Op wat voor type plekken gaan we dat doen?

Ruimtelijke structuurplannen worden gemaakt voor het grondgebied van Vlaanderen, voor het grondgebied van de provincie en voor het grondgebied van de gemeente.

Structuurplannen