RUP

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Deze RUP's vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. De bestaande BPA's blijven echter geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP.

Overzicht RUP's