Achter de Hoven Kanne

Dit project bestaat uit 9 sociale koop- en 11 sociale huurwoningen en is gelegen tegen de dorpskern van Kanne, aan de voet van de St.-Pieterberg (NL). Beheerder is de sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo (ex-Tongershuis). 

ProjectAchter de Hoven, Kanne
LiggingTerrein aanleunend tegen de dorpskern van Kanne, aan de voet van de op Nederlands grondgebied gelegen Sint-Pietersberg
Oppervlakte  
Aantal kavels / woningen20 woningen met vrijstaande tuinbergingen: 9 sociale koopwoningen, 11 sociale huurwoningen 
Appartementen / woningen Woningen
Opstart / voorzien einde opgeleverd
Publiek / privaat    
Sociale huisvestingsmaatschappijWoonzo (voorheen Tongershuis)
Kostprijs  
 
Subsidie