De moult II Zussen

De Moult II is een verlengstuk – een woonuitbreiding- van de bestaande verkaveling De Moult in Zussen. Het project bestaat uit 69 woningen, waarvan 32 voor open bebouwing, 33 voor halfopen bebouwing en 4 voor gesloten bebouwing.

De 69 woningen zijn onder te verdelen in:

  • 17 sociale huurwoningen
  • 17 sociale koopwoningen
  • 35 gemeentelijke koopkavels.

Op zich beslaat De Moult II een oppervlakte van 4,21 ha. Voegen we daarbij de oppervlakte van het oorspronkelijke project, komen we aan een gezamenlijke oppervlakte van 7,14 ha. Het bestaande project bestaat trouwens uit 40 woningen, waarvan 10 met open bebouwing, 22 met halfopen en 8 met gesloten bebouwing. 

Voor de sociale huur en sociale koopwoningen is Woonzo de beheerder. Inlichtingen over deze woningen zijn te verkrijgen bij Woonzo (tel.: 012 44 02 00 - info@woonzo.be - www.woonzo.be).

De gemeente verkoopt 35 bouwkavels. De gefaseerde verkoop van deze kavels startte op 1 december 2012. Inlichtingen over deze kavels zijn te verkrijgen bij de gemeente Riemst, afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen.

ProjectDe Moult II, Zussen
LiggingBPA Zussen – woonuitbreidingsgebied van de bestaande verkaveling De Moult 
Oppervlakte4,21 ha (+ 2,94 ha bestaand = 7,15 ha totaal)  
Aantal kavels / woningen69 woningen: waarvan 32 voor open bebouwing, 33 voor halfopen bebouwing en 4 voor gesloten bebouwing. De 69 woningen zijn onder te verdelen in: 17 sociale huurwoningen, 17 sociale koopwoningen en 35 gemeentelijke koopkavels.
Opstart / voorzien einde 
  •  Wegenis en rioleringswerken: fase 1 gereed
  • Bouw woningen Woonzo: voorjaar 2015
  • Afwerking wegenis: fase 2 in aansluiting op oplevering woningen Woonzo
 

Sociale huisvestingsmij 

 

Woonzo (voorheen Tongershuis)