Eyckendael Riemst

Het terrein van het project Eyckendael sluit aan op het nieuwe, gelijknamige woonzorgcentrum en maakt deel uit van het RUP Riemst 1. De 11 voorziene sociale huurwoningen bestrijken samen een oppervlakte van 684, 12 m2.

De hele oppervlakte – perceel en openbaar domein – is goed voor net geen 3.000 m2. De woningen zijn bedoeld voor bejaarden. Hiervoor wordt door de gemeente een toewijzingsreglement opgesteld.

Het gunningsdossier ligt ter goedkeuring bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Na de goedkeuring ervan volgt de aanbesteding, want de stedenbouwkundige vergunning werd al verleend. Beheerder is de sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo (ex-Tongershuis). Eind 2017 worden de werken aan de seniorenwoningen afgerond.

ProjectEyckendael, Riemst
Ligging Het terrein sluit aan op het nieuwe woonzorgcentrum ‘Eyckendael’, hiervan gescheiden door middel van een oude te behouden meidoornhaag. RUP Riemst 1  
Oppervlakte 
  • Perceel + openbaar domein = 2924,23 m²
  • Bebouwd/overdekt = 684,12 m² 
Aantal kavels / woningen11 sociale huurwoningen 
Appartementen / woningenDe woningen zijn bedoeld voor bejaarden. Hiervoor wordt door de gemeente een toewijzingsreglement opgesteld. 
 Opstart / voorzien einde In uitvoering
Publiek / privaat 
Sociale huisvestingsmij Woonzo (voorheen Tongershuis)
Kostprijs    
Subsidie