RUP Wilder Vroenhoven

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Wilder in Vroenhoven, met een oppervlakte van ongeveer 3,6 hectare, is te situeren tussen de bebouwingswand langs de Pastoor Counestraat/Krijtstraat en de parallelweg met het Albertkanaal. Het vrijgegeven gebied is het deel achter de kerk. Het terrein, dat naar beneden helt richting oude kern, is momenteel in gebruik als akkerland.

ProjectRUP Wilder, Vroenhoven
LiggingHet woonuitbreidingsgebied ligt tussen de bebouwingswand langs de Pastoor Counestraat / Krijtstraat en de parallelweg met het Albertkanaal. Het vrijgegeven gebied is het deel achter de kerk Het terrein, dat naar beneden helt richting oude kern is momenteel in gebruik als akkerland.
OppervlakteOngeveer 3.6 ha 
Aantal kavels / woningenNog niet duidelijk 
Appartementen / woningen   
Opstart / voorzien eindeWegenis nog aan te leggen 
Publiek / privaat  
Sociale huisvestingsmij 
  • Woonzo (voorheen Tongershuis)
  • Kleine Landeigendom
Kostprijs 
Subsidie