College van Burgemeester en Schepenen

Print

Het College van Burgemeester en Schepenen van Riemst, ook wel het schepencollege genoemd, bestaat uit de burgemeester en 5 schepenen, aangevuld met de Algemeen Directeur die de rol van griffier vervult. Het schepencollege staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente en komt in principe iedere donderdagavond samen.

Burgemeester

Mark Vos

Contact info

Maastrichtersteenweg 2 b
3770 Riemst
012 44 03 02
Bevoegdheden
Beleid
Bestuur
Brandweer
Communicatie
Financiën
Groeven
Nutsvoorzieningen
Onderwijs
Patrimonium
Personeel
Planning en innovatie
Politie
Ruimtelijke Ordening
Woonbeleid

Spreekuren: maandagavond van 17.00 u. tot 18.00 u. in het gemeentehuis.
Of op afspraak via kabinetsmedewerker – tel.012 44 03 04 – e-mail: sara.coninx@riemst.be

 

Schepenen

Christian Bamps

Contact info

Klein Lafeltstraat 24
3770 Riemst
04 95 46 46 53
Bevoegdheden
Europese Aangelegenheden
Kermissen en Feestelijkheden
Mobiliteit
Ontwikkelingssamenwerking
Openbaar Vervoer
Sport
Toerisme
Verkeersveiligheid

Peter Neven

Contact info


3770 Riemst
0474 52 52 81
Bevoegdheden
Archeologie
Archief
Dierenwelzijn
Duurzame Ontwikkeling
Erfgoed
Heemkunde
Jeugd
Klimaat
Landbouw
Leefmilieu
Monumenten & Landschappen

Anja Slangen

Contact info


Riemst
0479 40 20 46
Bevoegdheden
Bibliotheek
Culturodroom
Cultuur
Gezin
Huis van het Kind
Integrale Kwaliteitszorg
Kinderopvang
Kunstacademie Voeren-Riemst
Organisatiebeheersing
Volwasseneneducatie
Vrijwilligerswerking

Joël L'Hoëst

Contact info


3770 Zichen-Zussen-Bolder
0498 91 86 56
Bevoegdheden
Aankoopbeleid
Begraafplaatsen
Burgerzaken
Dorpsversterking
Middenstand en Economische Zaken
Openbare Werken
Plattelandsontwikkeling
Ruilverkavelingen
Tewerkstelling

Mieke Loyens

Contact info

0471 63 13 21
Bevoegdheden
Dienstencentrum De Linde en Paenhuys
Gelijke Kansen
Gezondheid en Preventie
Kerkbesturen
Personen met een Handicap
Senioren
Toegankelijkheid
Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Welzijn