Volkslied Riemst

Riemst kreeg op 1 mei 1987 officieel de titel ‘Muzikaalste gemeente van Vlaanderen’.

Sound of Unity

Om deze eretitel extra in de verf te zetten, besliste het gemeentebestuur in 2011 een volkslied van Riemst te laten componeren. The Sound of Unity was het resultaat. Het muziekstuk werd gecomponeerd door Kevin Houben. De tekst werd geschreven door Jan Wouters. In 2016 werd het volkslied ook op CD uitgebracht.

The Sound of Unity

Tekst: Jan Wouters
Muziek: Kevin Houben

Intro (Instrumentaal)

Een bruisende smeltkroes, uniek als geen een,
Elk dorp zijn verleden, zijn eigen verhaal.
Samen op weg en toch heel apart,
Hier ben ik thuis, want hier klopt mijn hart,
Hier ben ik thuis, want hier klopt mijn hart.

Kom wandel en fiets maar langs boomgaard en beemd,
Door velden vol smaak en ook naast het kanaal,
Diep in de grotten en naar het kasteel,
Schitt’rende dorpjes, kijk eens hoe veel,
Schitt’rende dorpjes, kijk eens hoe veel.

Tussenspel

Heel statige hoeves, verweerd door de tijd,
En gevels in mergel, om trots op te zijn!
Hier hebben mensen gewerkt en bemind,
Namen verdwenen, weg met de wind,
Namen verdwenen, weg met de wind.

VOL VAN MUZIEK, HIER KLINKEN DE KLANKEN
ALS HEMELS GELUID OVER ’T GLOOIENDE LAND,
EEN WIRWAR VAN WEGEN, ZO ZOET OP EN NEER,
ADEMBENEMEND, JA, ELKE KEER WEER,
ADEMBENEMEND, JA, ELKE KEER WEER!

Tussenspel

Torens verscholen in zachtgolvend groen
Van landbouw en weiden, natuur om ons heen:
zo, heerlijk veelzijdig, de toekomst die wacht!

VOL VAN MUZIEK, HIER KLINKEN DE KLANKEN
ALS HEMELS GELUID OVER ’T GLOOIENDE LAND,
EEN WIRWAR VAN WEGEN, ZO ZOET OP EN NEER,
ADEMBENEMEND, JA, ELKE KEER WEER,
ADEMBENEMEND, JA, ELKE KEER.
HIER BEN IK THUIS, JA, HIER KLOPT MIJN HART,
HEEL ADEMBENEMEND, ELKE KEER WEER,
WANT HIER KLOPT MIJN HART!