Vragen over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Projecten

De dienst Cultuur werkt doorheen het jaar aan verschillende projecten, maar heeft vaak ook een ondersteunende rol in de realisatie van projecten van verenigingen en neemt initiatieven om cultuur en erfgoed in de gemeente te promoten.