Voor en na school en woensdagnamiddag

Print

Wat?

Opvang voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs voor en na de schooluren op verschillende locaties in de gemeente Riemst.

Voor school

Tussen 7.00 u. en 7.30 u.: opening van de opvang. De kinderen mogen vrij spelen. Als het tijd is om naar school te gaan, ruimen de kinderen op en vertrekken zij naar de speelplaats van de school.

Na school

Als de school uit is: De kinderen gaan naar de opvang. De opvang is elke schooldag open tot 18.00 u.

Busvervoer

Het gemeentebestuur staat in voor het busvervoer van en naar de buitenschoolse kinderopvang, waarbij de schooldirecties de organisatorische en praktische afspraken regelen. De schooldirectie kan je hierover verder informeren.

Voor wie?

Elk kind woonachtig of schoolgaand in Riemst is welkom in onze buitenschoolse kinderopvang, ongeacht nationaliteit, ras, geslacht, geloof of schoolkeuze. Kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn ook welkom in onze buitenschoolse kinderopvang. Ouders van kinderen met een speci eke zorgbehoefte maken best een afspraak met de coördinator van de buitenschoolse kinderopvang voor een persoonlijk gesprek. Dit kan via e-mail kinderopvang@riemst.be of telefonisch +32 471 41 03 09.

Voorwaarden

Ouders moeten hun kind vooraf hebben ingeschreven. Hierover lees je meer op deze pagina.

Waar?

Herderen

Ukke Puk
Sint-Jansstraat 8 b
tel. 012 44 03 78                                                        
Voorschoolse opvang: 07.00 u.- 08.30 u.                  
Naschoolse opvang: 15.30 u.-18.00 u.
Woensdagnamiddag: 12.00 u. – 18.00 u.

Kanne

Jekerdal Kanne                                                                      
St.Hubertusstraat 9                                                    
tel. 012 45 74 16                                                        
Voorschoolse opvang: 07.00 u.- 08.30 u.                 
Naschoolse opvang: 15.20 u.-18.00 u.

Membruggen

De bron Membruggen                                     
Wijnstraat 2                                                                
tel. 012 23 58 16                                                        
Voorschoolse opvang: 07.00 u.- 08.30 u.                  
Naschoolse opvang Ukke Puk: 15.30 u.-18.00 u.

Millen en Genoelselderen

De Driesprong Millen                                                  
Kattestraat 7                                                              
tel. 012 23 10 57                                                        
Voorschoolse opvang: 07.00 u.- 08.30 u.                  
Naschoolse opvang Ukke Puk: 15.30 u.-18.00 u.

Riemst

De Klinker Riemst                                                                   
Klein Lafeltstraat 2                                                     
tel. 012 45 28 42                                                        
Voorschoolse opvang: 07.00 u.- 08.30 u.                  
Naschoolse opvang: 15.30 u.-18.00 u.

Val-Meer

De kleine Bond Val-Meer                                             
Bampstraat 8                                                              
tel. 012 45 31 91                                                        
Voorschoolse opvang: 07.00 u.- 08.30 u.                  
Naschoolse opvang: Den Dries Bolder: 15.20 u.-18.00 u.                                                                   

Vlijtingen

’t Kerkveldje Vlijtingen                                    
Kloosterstraat 18                                                       
tel. 012 012 45 39 40                                                 
Voorschoolse opvang: 07.00 u.- 08.30 u.                 
Voorschoolse op woensdag: 07.00 u. – 08.30 u.     
Naschoolse opvang: 15.30 u.-18.00 u.

Vroenhoven en Lafelt

’t Hofje Vroenhoven                                                   
Montenakenweg 4                                                     
tel. 012 45 13 23                                                        
Voorschoolse opvang: 07.00 u.- 08.30 u.                 
Naschoolse opvang: 15.15 u.-18.00 u.

Zichen - Zussen - Bolder

Den Dries Bolder                                                                    
Nieuweweg 11                                                          
tel. 012 45 21 30                                                        
Voorschoolse opvang: 07.00 u.- 8.30 u.                    
Naschoolse opvang: 15.20 u. -18.00 u.

Tarieven

 Gewoon tarief> 1 kind
25% gewoon tarief
Sociaal tarief> 1 kind 
25% sociaal tarief
Voor- en naschools per aangevangen half uur€ 0,81 € 0,61 € 0,41 € 0,31 
Woensdagnamiddag < 3u€ 3,04€ 2,28€ 1,52€ 1,14

Woensdagnamiddag

3u < 6u

€ 4,57€ 3,43€ 2,29€ 1,72

De tarieven van de buitenschoolse kinderopvang kunnen jaarlijks geïndexeerd worden met de procentuele stijging van de index van het gezondheidsindexcijfer.

Maak een afspraak