Onroerend Erfgoedgemeente

Riemst/Voeren is sinds 1 juli 2016 door de Vlaamse Overheid erkend als onroerenderfgoedgemeente. Een onroerend erfgoedgemeente zet in op het behoud en beheer van de monumenten, landschappen en archeologie op haar grondgebied.

Ze neemt hiertoe enkele taken over van het agentschap Onroerend Erfgoed. Concreet gaat het over:

  • Advies geven bij sloopaanvragen van items die zijn opgenomen in de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed
  • Meldingen van archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem behandelen
  • Meldingen van de aanvang van een archeologische opgraving ontvangen
  • Toelatingen geven voor handelingen aan of in beschermde monumenten, dorpsgezichten, landschappen en archeologische sites waarvoor geen stedenbouwkundige of natuurvergunning vereist is

Wie van plan is werken uit te voeren neemt best contact op met IOED Oost.

Adviesraad