Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Sinds januari 2019 zijn de leden van de gemeenteraad ook aangesteld als leden van de OCMW-raad.