Cultuurprijs

De cultuurprijs wordt 2-jaarlijks toegekend aan een persoon of vereniging met uitzonderlijke culturele, wetenschappelijke of artistieke verdiensten.

Iedere persoon die gedurende minstens 5 jaar in de gemeente Riemst woonachtig is of gedurende minstens 5 onafgebroken jaren in de gemeente heeft gewoond, komt in aanmerking voor de cultuurprijs.

Verenigingen dienen hun zetel te hebben in de gemeente Riemst. Elke persoon en elke vereniging, woonachtig of gevestigd in de gemeente, kan een of
meerdere kandidaten voordragen. Voorgedragen personen of verenigingen kunnen slechts één maal in een periode van 5 jaar gehuldigd worden.

De cultuurprijs bestaat uit een embleem en een boekenbon ter waarde van € 100 geschonken door de cultuurraad. Deze prijs wordt eigendom van de winnaar of winnende vereniging. Voor de tweede en derde genomineerde wordt een boekenbon ter waarde van respectievelijk € 100 en € 50 voorzien.

De voordracht van de kandidaten gebeurt schriftelijk, gemotiveerd en met duidelijke vermelding van de naam en het adres van de voordrachtgever. De voordracht wordt voor de afsluitdatum verzonden aan de Dienst Cultuur, Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst.

De ontvangen voordrachten worden beoordeeld door een gelegenheidsjury samengesteld uit de schepen van cultuur, de cultuurambtenaar, de voorzitter en ondervoorzitter van de cultuurraad, leden van de cultuurraad, eventueel aangevuld met deskundigen.

De beslissing van deze jury is bindend. De uitreiking van de cultuurprijs gebeurt op de algemene vergadering die jaarlijks georganiseerd wordt door de cultuurraad. 

Nomineer iemand voor de cultuurprijs