Geschiedkundige prijs

De geschiedkundige prijs is een initiatief van GOGRI in samenwerking met het gemeentebestuur.

Jaarlijks reikt G.O.G.R.I. ism het gemeentebestuur van Riemst een Geschiedkundige prijs uit ter bevordering van een betere kennis van de plaatselijke geschiedenis van de gemeente Riemst. De prijs bekroont een verhaal over de volksgeschiedenis van één of meer deelgemeenten van Riemst of van Riemst zelf of een verhandeling die een belangrijke bijdrage vormt tot de kennis van de plaatselijke geschiedenis van één of meer deelgemeenten van Riemst of van Riemst zelf. Aan de geschiedkundige prijs is een geldsom verbonden.

Een kandidatuur stellen voor deze prijs doe je door het nominatieformulier aan de cultuurdienst te bezorgen samen met drie getypte exemplaren van het betreffende verhaal/verhandeling.

Het onderzoek en de beoordeling van de kandidaturen wordt toevertrouwd aan een jury. Deze jury, benoemd door het college van burgemeester en schepenen, bestaat uit drie bevoegde personen en één lid van het schepencollege zonder stemrecht.