Cultuurraad

De cultuurraad is een gemeentelijk adviesorgaan dat bestaat uit verschillende culturele actoren uit de gemeente. De socio-culturele verenigingen van de gemeente (muziekverenigingen, zangkoren, vrouwenbewegingen, ziekenzorgen,…) die aanwezig zijn op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Cultuurraad, zijn lid van de cultuurraad voor dat betreffende jaar (tot aan de volgende Algemene Vergadering). De cultuurraad bestaat dus in feite uit de socio-culturele verenigingen van de gemeente.

Lid zijn van de cultuurraad levert de verenigingen allerlei voordelen op: zo kunnen ze gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst, specifieke toelagereglementen,,...

 

Meer info

Dienst cultuur
Tel. 012 44 03 70 - cultuur@riemst.be