Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Cultuurraad

Algemeen

De cultuurraad is een gemeentelijk adviesorgaan dat bestaat uit verschillende culturele actoren uit de gemeente. De socio-culturele verenigingen van de gemeente (muziekverenigingen, zangkoren, vrouwenbewegingen, ziekenzorgen,…) die aanwezig zijn op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Cultuurraad, zijn lid van de cultuurraad voor dat betreffende jaar (tot aan de volgende Algemene Vergadering). De cultuurraad bestaat dus in feite uit de socio-culturele verenigingen van de gemeente.

Lid zijn van de cultuurraad levert de verenigingen allerlei voordelen op: zo kunnen ze gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst, specifieke toelagereglementen,,...

Het bestuur

De Cultuurraad wordt bestuurd door een aantal vrijwilligers die op regelmatige basis samenkomen om verschillende culturele materies te behandelen. Dit bestuur buigt zich over beleidsmatige thema’s en adviseert het gemeentebestuur, bijvoorbeeld over nieuwe reglementen of reglementen die wijzigen. Verder wordt zij voor specifieke culturele aangelegenheden om advies gevraagd, reikt ze de tweejaarlijkse cultuurprijs uit en begeleidt ze culturele projcten.

Functies van de cultuurraad

De cultuurraad heeft drie (hoofd)functies:

  1. De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur omtrent alle zaken die met cultuur te maken hebben. De cultuurraad is dus een adviesraad en heeft geen beslissingsbevoegdheid!
  2. Ze behartigt ook de belangen van alle socio-culturele verenigingen in de gemeente door bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden te stimuleren en ondersteunende maatregelen zoals subsidiemogelijkheden voor te stellen.
  3. Tenslotte organiseert de cultuurraad ook een aantal activiteiten die de werking van de individuele verenigingen overstijgen.

Samenstelling

Voorzitter: Dhr. Celestin Steuperaert
Secretaris: Thomas Beusen

Bereikbaarheid

18de Oogstwal 20 b22 - 3700 Tongeren
Tel. 012 45 15 12 - celestin.steuperaert@pandora.be

Dienst Cultuur

Tongersesteenweg 8 - 3770 Riemst
Tel. 012 44 03 70 - cultuur@riemst.be