Adviesraden

De gemeente telt verschillende advies- en beheerraden die het gemeentebestuur adviseren bij de opmaak en uitvoering van het beleid. Het zijn geen politieke organen, maar ze bestaan uit deskundigen en vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen. Hierdoor vormen ze als het ware de brug tussen de maatschappij en de politiek. Als je inwoner bent van de gemeente kan je je kandidaat stellen om in een van volgende adviesraden te zetelen.