Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Riemst

G.O.G.R.I. is in de eerste plaats een feitelijke vereniging die op regelmatige tijdstippen een eigen periodieke historische publicatie uitgeeft en lezingen organiseert.

G.O.G.R.I. treedt ook op als adviesraad voor de gemeente Riemst m.b.t. het historisch erfgoed, de straat- en plaatsnaamgeving, het beheer en openstellen van het gemeentelijk archief, het toekennen van de gemeentelijke geschiedkundige prijs, enz.· Ze ondersteunt de plaatselijke heem- en geschiedkundige kringen.· E.a. …

G.O.G.R.I. beheert het RADOC - Piet Peumans. Het RADOC - Piet Peumans omvat het gemeentelijk archief en het G.O.G.R.I. -archief.

Meer info

Dienst cultuur
Tel. 012 44 03 70 - cultuur@riemst.be