Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Riemst

De functies van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Riemst (G.O.G.R.I.) vallen onder te verdelen in 3 categorieën:

1. Feitelijke vereniging

G.O.G.R.I. is in de eerste plaats een feitelijke vereniging die op regelmatige tijdstippen een eigen periodieke historische publicatie uitgeeft en lezingen organiseert.

Lid worden? Kijk hiervoor even op www.gogri.be.

Contact
Ludo Melard
Oude Steenstraat 12 3770 Riemst
Tel.: 012 23 20 80

2. Gemeente

G.O.G.R.I. treedt op als adviesraad voor de gemeente Riemst m.b.t. het historisch erfgoed, de straat- en plaatsnaamgeving, het beheer en openstellen van het gemeentelijk archief, het toekennen van de gemeentelijke geschiedkundige prijs, enz.· Ze ondersteunt de plaatselijke heem- en geschiedkundige kringen.· E.a. …

3. Riemster Archief en Documentatiecentrum (RADOC - Piet Peumans)

G.O.G.R.I. beheert het RADOC - Piet Peumans. Het RADOC - Piet Peumans omvat het gemeentelijk archief en het G.O.G.R.I. -archief.

  • Gemeentelijk archief: dit zijn alle documenten van voor de gemeentelijke fusie van 1977 van de verschillende deelgemeenten.
  • G.O.G.R.I. - archief: dit zijn documenten van de gemeentelijke bibliotheek (boeken, tijdschriften, brochures, kaarten, fiches,…) en documenten die G.O.G.R.I. in de loop der jaren zelf heeft verzameld.

G.O.G.R.I. beheert een digitale inventaris van al deze documenten.

Contactpersoon van het RADOC - Piet Peumans:
Odette Merken 
Tel: 012 44 03 58 (Maandagvoormiddag van 9.00 u. - 12.00 u.)
odette.merken@skynet.be - info@gogri.be
www.gogri.be