Openbare werken

Onze Technische Dienst coördineert de openbare werken, samen met andere diensten worden ook ontwerpen gemaakt voor de herinrichting van gemeentelijke wegen en straten, de aanleg van riolen en de aanpassing van openbare gebouwen. Bepaalde werken worden ook uitbesteed aan particuliere aannemers.  Aanpassingen of onderhoudswerken aan gewestwegen (bv. Maastrichtersteenweg, Visésteenweg, Tongersesteenweg en Bilzersteenweg) worden beheerd door het Vlaams Gewest, het zogenaamde Agentschap Wegen en Verkeer.

Werken in uitvoering

De waterbeheersingswerken in de Tramstraat (Riemst) starten eind oktober 2020. Op het programma staan : 

  • de aanpassing van het wegdek van de Tramstraat en de Burg. Schiepersstraat 
  • de aanpassing van het kruispunt Tramstraat – Toekomststraat – Heukelom Dorp 
  • de realisatie van een bufferbekken achter het Tramplein 

Raadpleeg hier de powerpointpresentatie met uitleg over de werken  Waterbeheersingswerken Tramstraat (Start week 19 oktober 2020)

Geplande werken