Openbare werken

Onze Technische Dienst coördineert de openbare werken, samen met andere diensten worden ook ontwerpen gemaakt voor de herinrichting van gemeentelijke wegen en straten, de aanleg van riolen en de aanpassing van openbare gebouwen. Bepaalde werken worden ook uitbesteed aan particuliere aannemers.  Aanpassingen of onderhoudswerken aan gewestwegen (bv. Maastrichtersteenweg, Visésteenweg, Tongersesteenweg en Bilzersteenweg) worden beheerd door het Vlaams Gewest, het zogenaamde Agentschap Wegen en Verkeer.

Werken in uitvoering

Recent voltooide werken

 • Hondenspeelboomgaard in Vroenhoven
 • Vernieuwing parking FC Herderen Millen

Geplande werken

 • Project 'Bochten Heukelom'
 • Aanpassing aan meerdere schoolomgevingen
 • Skatepark in Vlijtingen
 • Ontharding kruispunt Burgemeester Coenegrachtslaan en Schepen Salsstraat (Vlijtingen)
 • Project 'Millerbeek': fase 2
 • Masterplan Kanne
 • Uitbreidingswerken GBS De Klinker (Riemst)
 • Sport- en recreatiezone Herderen
 • Aanleg van een parkbegraafplaats in Riemst