Verkaveling Genoelselderen

Het terrein van 15.655m2 in het hartje van het gezellige dorpje Genoelselderen is nu nog een woeste vlakte. Weldra komt er hier een nieuwe betaalbare woonwijk met 16 bouwkavels én een aantrekkelijk groen dorpsplein.

Bij ontmoetingscentrum Sint-Maartenshof in Genoelselderen komt er een verkaveling voor 16 woningen. Het gaat hier om een mix van verschillende vormen van wonen. Naast 4 privékavels zijn er 12 gemeentelijke kavels. Vier van deze kavels worden i.s.m. een projectontwikkelaar ontwikkeld als “hamsterwoningen”. Daarbij huurt de bewoner eerst een aantal jaren, waarna de mogelijkheid tot koop aangeboden wordt. Vier gemeentelijke kavels (open bebouwing) zijn bestemd voor het zogenaamde “passiefwonen” en vier gemeentelijk kavels zijn bestemd voor halfopen bebouwing. Vanaf 1 mei t.e.m. 30 juni kan je inschrijven voor één van deze acht gemeentelijke bouwkavels. We werken voor deze bouwgronden met een toewijzingsreglement. Iedere geïnteresseerde krijgt een puntenscore. Zo geven we de jonge gezinnen van Riemst extra kansen om in eigen gemeente te bouwen.  Vanaf 1 juli wordt toegewezen op basis van chronologische volgorde. Bij het Sint- Maartenshof wordt er ook een nieuw plein ingericht.

ProjectGenoelselderen
LiggingBij ontmoetingscentrum Sint-Maartenshof in Genoelselderen, voormalig veld Hesbania.
Oppervlakte15.655m2
Aantal kavels / woningen16 woningen: waarvan 4 privékavels en 12 gemeentelijke kavels bestaande uit 4 kavels voor hamsterwonen, 4 kavels voor het zogenaamde "passiefwonen" en 4 kavels half open bebouwing. Voor de 8 kavels 'passiefwonen' en 'half open bebouwing' geldt het toewijzingsreglement.
Opstart / voorzien einde